ประเพณีลอยผ้าป่าทางเรือ ประจำปี 2561

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรี ขอเชิญร่วมสืบสาน “ประเพณีลอยผ้าป่าทางเรือ
ประจำปี 2561” ในวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561  ณ วัดอัมพวัน ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

นางจิรารัตน์ มีงาม ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานลพบุรี  กล่าวว่า “ประเพณีลอยผ้าป่าทางเรือ” ของชาวมอญบางขันหมาก จังหวัดลพบุรี นั้น นิยมจัดกันในช่วงหลังวันออกพรรษาของทุกปี สืบเนื่องมาจากเมื่อสมัยก่อน ทำเลที่ตั้งของชุมชนแห่งนี้เป็นพื้นที่ลุ่ม พอถึงช่วงวันออกพรรษาซึ่งเป็นฤดูน้ำหลาก น้ำจะท่วมทุกปี หนุ่มสาวชาวมอญบางขันหมากจึงชวนกันนำเรือที่บ้านของตนมารวมกัน โดยตั้งตะเกียงเจ้าพายุที่หัวเรือ และตั้งกองผ้าป่าสามัคคีขึ้น พร้อมทั้งพากันร้องรำทำเพลง พายเรือทวนแม่น้ำลพบุรี บอกบุญตามริมตลิ่ง เชิญชวนให้ชาวบ้านมาทำบุญร่วมกัน เกิดเป็นประเพณีสืบทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้  สำหรับปีนี้ วัดอัมพวัน ร่วมกับ ชมรมยุวชนไทยรามัญวัดอัมพวันลพบุรี สภาวัฒนธรรมตำบลบางขันหมาก องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดจัดงาน “ประเพณีลอยผ้าป่าทางเรือ ประจำปี 2561”  ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดอัมพวัน ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

เพื่ออนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมของจังหวัดลพบุรี ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์แม่น้ำลพบุรี

ทั้งนี้ ภายในงานได้กำหนดให้มีการลอยเรือทอดผ้าป่ากลางแม่น้ำลพบุรี โดยเริ่มแห่ผ้าป่าทางบก กระบวนม้ากว่า 30 ตัว จากวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี วนรอบตัวเมืองลพบุรี มาลงเรือที่ท่าเสด็จสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (หลังพระนารายณ์ราชนิเวศน์) จากนั้นขบวนเรือทอดผ้าป่ากว่า 60 ลำ พายเรือทวนน้ำขึ้นไปทอดผ้าป่าจนครบ 9 วัด จบขบวนที่วัดอัมพวันเป็นวัดสุดท้าย ถวายผ้าป่าทางเรือเพื่อสมทบทุนสร้างพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านมอญบางขันหมาก

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ อาทิ ชมการละเล่นเพลงรำพาข้าวสาร, ชมการแสดงทางวัฒนธรรมยามเย็น ริมฝั่งแม่น้ำลพบุรี พร้อมชม ชิม ช้อป อาหารพื้นถิ่นของกินพื้นบ้าน ณ “ซาโม่น” ตลาดมอญเมืองละโว้ ริมน้ำวัดอัมพวัน

**แจ้งความประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคี (กองใหญ่ 5,000 บาท กองเล็ก 1,000 บาท หรือตามกำลังศรัทธา) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561

เวลา 14.00 น.  ขบวนแห่ผ้าป่าพร้อมกัน ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

เวลา 15.00 น.  พิธีปล่อยขบวนผ้าปา โดย วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี/เคลื่อนขบวนแห่ผ้าป่า โดยมีม้าแห่ 30 ตัว และผู้ร่วมขบวนกว่า ๓๐๐ คน จากวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี – ศาลพระกาฬ – มูลนิธิลพบุรีสามัคคีสงเคราะห์ – ธนาคาร ธกส. – แยกไฟแดงร้านเซ่งเฮง – ตลาดสดเทศบาล – ท่าเสด็จ

เวลา 15.30 น.  คณะกรรมการดำเนินงานโครงการลอยผ้าป่าทางเรือ/ส่วนราชการ/พนักงานเจ้าหน้าที่พร้อมกัน ณ บริเวณท่าเสด็จ

เวลา 16.00 น.  ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี/วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี/นายอำเภอเมืองลพบุรี/หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลพบุรี/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก/ผู้นำชุมชน และผู้มีเกียรติ ลงเรือบริเวณท่าเสด็จ ร่วมขบวนแห่ผ้าป่าทางเรือไปยัง วัดอัมพวัน

เวลา 18.00 น.  ขบวนแห่ผ้าป่าทางเรือถึงท่าน้ำ วัดอัมพวัน/ประธานฯ และผู้มีเกียติ ร่วมพิธีถวายผ้าป่า ณ บริเวณท่าน้ำวัดอัมพวัน/ร่วมรับประทานอาหาร

หมายเหตุ   : การแต่งกาย ชุดผ้าไทย หรือ ชุดไทยรามัญ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พระปัญญาวุฒิ วุฑฺฒิโก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอัมพวัน โทร. 087 – 0199199 และ ททท.สำนักงานลพบุรี โทร. 036 – 770096 – 7 หรือ www.tat7.com และ Facebook Fanpage : Tat Lopburi