งานแสดงไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 29 ประจำปี 2561

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรี ขอเชิญเที่ยวชม “งานแสดงไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดลพบุรีครั้งที่ 29 ประจำปี 2561” ภายใต้ธีม “พรรณไม้ในสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” ระหว่างวันที่ 20 – 28 ตุลาคม 2561 ณ ฝั่งบ้านเรือนไทย สวนสัตว์ลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

นางจิรารัตน์ มีงาม ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานลพบุรี กล่าวว่า “ไม้ดอกไม้ประดับ” เป็นพันธุ์ไม้ที่มีลักษณะโดดเด่นในส่วนของดอก ใบ และลำต้น รวมถึงชื่อที่มีความหมายอันเป็นสิริมงคล โดยนิยมปลูกไว้เพื่อประดับตกแต่งพื้นที่อาคารบ้านเรือน ให้เกิดความร่มรื่น สวยงาม ในปัจจุบันมีผู้ให้ความสนใจ และชื่นชอบการปลูกไม้ดอกไม้ประดับกันเป็นจำนวนมาก จึงได้มีการพัฒนาสายพันธุ์ เพื่อรองรับความต้องการอันเกิดจากการขยายตัวของตลาดที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ชมรมผู้รักต้นไม้จังหวัดลพบุรี จึงร่วมกับ สวนสัตว์ลพบุรี หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ททท.สำนักงานลพบุรี และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัด “งานแสดงไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 29 ประจำปี 2561”  ขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 28 ตุลาคม 2561 ณ ฝั่งบ้านเรือนไทย สวนสัตว์ลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ภายใต้ธีม “พรรณไม้ในสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”

เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ในการปลูกต้นไม้ ส่งเสริมให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไปตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สนับสนุนให้เกษตรกรมีรายได้ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี

ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ นิทรรศการพิเศษ “พรรณไม้ในสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”, การประกวดกล้วยไม้ ไม้แปลก ไม้ด่าง ชวนชม สวนถาดแบบชื้น และสวนในตู้กระจก, การประกวดปลากัดแฟนซี อัญมณีใต้ผืนน้ำ, การประกวดวาดภาพระบายสี ระดับเยาวชน, การแสดงดนตรี และวัฒนธรรมพื้นบ้านยามเย็น, การแสดง และจำหน่าย ต้นไม้นานาพรรณ อุปกรณ์จัดสวน ผลิตผลทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย

นอกจากกิจกรรมภายในงานดังกล่าว นักท่องเที่ยวยังสามารถแวะเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่บริเวณใกล้เคียงพื้นที่จัดงานฯ อาทิ ศาลพระกาฬ สถานที่ประดิษฐาน “เจ้าพ่อพระกาฬ” เทวรูปขอมโบราณ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองลพบุรี, พระนารายณ์ราชนิเวศน์ (วังนารายณ์) พระราชวังที่สมเด็จพระนารายณ์ฯ ทรงโปรดให้สร้างขึ้น และเสด็จมาประทับมากถึง ปีละ 8 – 9 เดือน, บ้านหลวงรับราชทูต (บ้านวิชาเยนทร์) บ้านพักของท้าวทองกีบม้า กับสามี เจ้าพระยาวิชาเยนทร์ ขุนนางชาวกรีก คนโปรดของสมเด็จพระนารายณ์ฯ และพระที่นั่งไกรสรสีหราช (พระที่นั่งเย็น) สถานที่ซึ่งสมเด็จพระนารายณ์ฯ ใช้ศึกษาจันทรุปราคาเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2228 ร่วมกับคณะของบาทหลวงเยซูอิต เป็นต้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ชมรมผู้รักต้นไม้จังหวัดลพบุรี โทร. 084 – 0943371 และ ททท.สำนักงานลพบุรีโทร. 036 – 770096 – 7 ได้ทุกวัน เวลา 08.30 – 16.30 น. หรือ www.tat7.com และ Facebook Fanpage : TAT Lopburi