สัมผัสวิถีชุมชน ผักผ่อนบ้านสวนขวัญ

“บ้านสวนขวัญ” ชุมชนบ้านสวนริมคลองบางขาม ที่นี่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเรียนรู้วิถีกสิกรรมธรรมชาติ พร้อมสัมผัสกับวัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน และชมธรรมชาติสวย ๆ ของลุ่มน้ำบางขามที่เตรียมเอาไว้ให้นักท่องเที่ยวได้สนุกและเพลิดเพลินแบบไม่รู้เบื่อ

วิถีข้าว  ดำนา เกี่ยวข้าว ดงข้าวการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง การเพาะงอก ทานตะวันงอก ผักบุ้งงอก การทำไข่เค็ม ดินสอพอง   การทำสบู่สมุนไพร น้ำยาล้างจานสมุนไพร  การทำเชือกกล้วย การทำตะกร้าด้วยเส้นพลาสติก

จุดเด่นและเสน่ห์ของ “บ้านสวนขวัญ” เห็นจะอยู่ที่วิถีชีวิตชาวบ้านที่ดำรงอยู่อย่างเรียบง่าย และยังคงยึดอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก

“บ้านสวนขวัญ” จึงเป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรและวิถีชุมชนที่น่าสนใจ ที่ถึงแม้ว่าไม่อลังการ แต่ก็มีดีในตัวแบบพอดีและพอเพียง และไม่ได้ประดิษฐ์จนกลายเปลี่ยนเป็นวิถีเพื่อธุรกิจมากเกินไป หากแต่เป็นไปเพื่อหล่อเลี้ยงคนในชุมชนแห่งลุ่มน้ำบางขามแบบเกื้อกูลและเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน

ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดและเส้นทางการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 084 775 1435 หรือ เฟซบุ๊ก บ้านสวนขวัญ

คำยอดนิยม