ไหว้พระ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลหลักเมืองพระนครศรีอยุธยา

ไหว้พระ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ #พระนครศรีอยุธยา
ณ ศาลหลักเมืองพระนครศรีอยุธยา (Phra Nakon Si Ayutthaya City Pillar Shrine) 

ศาลหลักเมืองพระนครศรีอยุธยา เป็นอาคารมณฑปจตุรมุข ก่ออิฐถือปูน มีประตูเข้า-ออกทั้ง 4 ด้าน ส่วนของอาคารศาลหลักเมืองมีบันไดขึ้นลง 3 ด้าน หลังคาเป็นยอดปรางค์ ยอดบนสุดประดับนพศูล หรือนภศูล มีลักษณะซ้อนกัน 3 ชั้น งดงามมาก

 เสาหลักเมืองพระนครศรีอยุธยา ทำจากไม้มงคลชัยพฤกษ์ ยอดเสาแกะสลักเป็นรูปดอกบัวแก้วซ้อนกัน 7 ชั้น ส่วนของเสาหลักเมือง ฐานเสาสูงจากอาคารชั้นล่างขึ้นมาอาคารชั้นบนที่ทำกระจกแก้วครอบไว้อีกชั้นหนึ่ง

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ทรงพระสุหร่ายและทรงเจิมองค์หลักเมือง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พุทธศักราช 2527 เวลา 07.00 นาฬิกา ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

ศาลหลักเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ประกอบพิธีเปิดอาคารศาลหลักเมือง เมื่อวันพุธที่ 31 ตุลาคม พุทธศักราช 2527 ปัจจุบันเปิดให้เข้ากราบสักการะทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 17.00 น.