เปิดตำนาน “วัดไลย์” สักการะ “พระศรีอาริย์” ที่ลพบุรี

วัดไลย์ เป็นวัดตั้งอยู่ริมน้ำบางขาม ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เป็นวัดเก่าตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น รัชกาลสมเด็จพระเจ้าบรมโกศทรงปฏิสังขรณ์ มีพระวิหาร

ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบอยุธยาตอนต้น คือ มีลักษณะเจาะช่องผนังแทนหน้าต่าง ๆ ภายในมีพระประธานขนาดใหญ่ปางมารวิชัย ลงรักปิดทอง

นอกจากเป็นวัดเก่าแก่ริมแม่น้ำบางขามและมีโบราณสถานสำคัญคือวิหารเก้าห้องซึ่งมีประติมากรรมฝาผนังเป็นปูนปั้นเรื่องราวทศชาติชาดก วัดไลย์ยังเป็นประดิษฐานของรูปหล่อพระศรีอาริย์ ซึ่งผู้คนให้ความเคารพนับถืออย่างมาก

ชาวบ้านมีความเชื่อว่า พระศรีอาริย์จุติลงมาจากสวรรค์ชั้นดุสิตและบวชอยู่ที่วัดไลย์แห่งนี้ เมื่อท่านดับขันธ์กลับสู่สวรรค์ ชาวบ้านต่างโศกเศร้าจึงช่วยกันสร้างรูปเหมือนของท่านเพื่อกราบไหว้สืบมา

ทุกวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี จะมีประเพณีแห่พระศรีอาริย์ที่อำเภอท่าวุ้ง

นอกจากนี้ภายในบริเวณวัดไลย์ ยังมีพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมโบราณวัตถุไว้เป็นจำนวนมากโดยจัดแสดงให้ชมในอาคารพิพิธภัณฑ์ 2 ชั้น โบราณวัตถุในพิพิธภัณฑ์เป็นของเก่าแก่ที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ได้นำมาถวายวัด

ซึ่งได้มาจากมรดกตกทอดสืบต่อกันมาจากบรรพบุรุษ และภายในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   เมื่อครั้งเสด็จประพาสต้นที่วัดไลย์

วัดไลย์มีทั้งโบราณสถาน  โบราณวัตถุ และพระศรีอาริยเมตไตร ภายในวัดมีประติมากรรมปูนปั้นเก่าแก่ครั้งสมัยอยุธยาที่สมบูรณ์และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์

 

ที่ตั้ง : หมู่10 ตำบลเขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

เปิดบริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 09.00-16.00 น. โทร. 036-489105

คำยอดนิยม