ขอเชิญร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ “มหัศจรรย์ข้าวต้มลูกโยนแห่งสระบุรี”

งาน ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ “มหัศจรรย์ข้าวต้มลูกโยนแห่งสระบุรี”

วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ วัดพระพุทธฉาย อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

               การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ “มหัศจรรย์ข้าวต้มลูกโยนแห่งสระบุรี” เนื่องในวันออกพรรษาวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ วัดพระพุทธฉาย อ.เมือง จ.สระบุรี

               นายณัฐปคัลภ์  อัครวิชญ์ รักษาการผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า  เนื่องในวันออกพรรษาของทุกปี วัดพระพุทธฉาย  จังหวัดสระบุรี  ได้กำหนดจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ “มหัศจรรย์ข้าวต้มลูกโยนแห่งสระบุรี” ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีต และมีตำนานกล่าวว่า เมื่อครั้งพระพุทธเจ้าทรงพระชนมายุอยู่นั้น  ทรงเสด็จขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์  และเสด็จกลับมายังโลกมนุษยที่เมืองสังกัสสะคีรี ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11  โดยประชาชนต่างมารอเฝ้ารับเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในวันนั้นกล่าวได้ว่าเป็นวันเปิดโลกทำให้โลกมนุษย์  สวรรค์  และนรกต่างเห็นกันและกัน  ประชาชนจำนวนมากที่มาเฝ้ารอรับเสด็จต่างปรารถนาใส่บาตรพระพุทธองค์ โดยประชาชนที่อยู่ห่างออกไปไม่สามารถจะใส่บาตรได้ถึง จึงใช้วิธีการโยนอาหารของตนลงในบาตรของพระพุทธเจ้า และพระสาวก โดยอาหารเหล่านั้นตกลงในบาตรเป็นที่อัศจรรย์

              ในปัจจุบัน  การตักบาตรด้วย “ข้าวต้มลูกโยน” นับวันจะเลือนหายไป  ดังนั้นจึงควรจะมีการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามเช่นนี้ให้อยู่คู่จังหวัดสระบุรีต่อไป  และประเพณีดังกล่าวยังจัดรวมอยู่ในปฏิทินปีท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี  โดยในปีนี้ทางจังหวัดสระบุรีได้กำหนดให้มีการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ “มหัศจรรย์ข้าวต้มลูกโยนแห่งสระบุรี” ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดพระพุทธฉาย อ.เมือง จ.สระบุรี สำหรับพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงาน ภายในบริเวณวัดพระพุทธฉายมีชาวบ้าน และชุมชนใกล้เคียงได้จัดเตรียมข้าวต้มลูกโยนไว้จำหน่ายแก่พุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานด้วย

               นอกจากนี้  ทุกท่านจะได้ชมขบวนแห่ข้าวต้มลูกโยน  และขบวนการแสดงขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมพื้นบ้านที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม  พร้อมชมการประกวดทำข้าวต้มลูกโยน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วัดพระพุทธฉาย โทร. 036-303169, 087 9961085 และ ททท.สำนักงานพระนครศรีอยุธยา โทร. 035-246076-7  ได้ทุกวันเวลา 08.30 – 16.30 หรือ Fanpage : Tat Ayutthaya

 

กำหนดการการจัดงาน ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ “มหัศจรรย์ข้าวต้มลูกโยนแห่งสระบุรี”

วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ วัดพระพุทธฉาย อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

วันที่ 25 เดือนตุลาคม 2561

เวลา 07.00 น.       – ชมขบวนแห่ข้าวต้มลูกโยน และขบวนนางรำ พร้อมกันบริเวณค่ายลูกเสือเก่า

เวลา 07.15 น.       – นายแมนรัตน์  รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานในพิธีเดินทางถึง    ณ   บริเวณค่ายลูกเสือเก่าการแสดงรำวงสระบุรี

เวลา 07.30 น.      – นายแมนรัตน์  รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยขบวนแห่ข้าวต้มลูกโยน และขบวนนางรำ เคลื่อนขบวนออกไป                                          ยังวัดพระพุทธฉาย

08.30 น.               – นายแมนรัตน์  รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยผู้มีเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการ ถึงบริเวณลานสนามหญ้าบริเวณวัดพระพุทธฉาย

                              – นายแมนรัตน์  รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานในพิธี จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย

                              – ศาสนพิธีกร อาราธนาศีล

                              – ประธานสงฆ์ให้ศีล

                              – นายอำนาจ  แย้มศิริ นายอำเภอเมืองสระบุรี กล่าวรายงาน

                              – นายแมนรัตน์  รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี กล่าวเปิดงาน

                              – คณะสงฆ์สวดถวายพรพระ

                              – นายแมนรัตน์  รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และผู้มีเกียรติ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม

                              – คณะสงฆ์อนุโมทนา

                              – ประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และผู้มีเกียรติ กรวดน้ำ รับพร

                              – การแสดงเหตุการณ์จำลอง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

                              – พิธีตักบาตรข้าวต้มลูกโยน

10.30 น.               – เสร็จพิธี

หมายเหตุ : การแต่งกายชุดผ้าไทย หรือชุดสุภาพ