ททท.สำนักงานสมุทรสงคราม ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินเจ จังหวัดสมุทรสาคร

ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินเจ

งาน “ไหว้เจ้า 9 ศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาคร” ประจำปี 2561

         

นายจิรศักดิ์ อ่วมอุไร ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม (สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร) เปิดเผยว่า จังหวัดสมุทรสาคร    โดยเทศบาลนครสมุทรสาคร ร่วมกับ ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม กำหนดจัดงาน “ไหว้เจ้า 9 ศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาคร” ประจำปี 2561 เพื่อการสืบสานประเพณีถือศีลกินเจอันดีงาม ส่งเสริมสุขภาพประชาชนจากการบริโภคอาหารเจที่สะอาด ปลอดภัย ตลอดจนเผยแพร่แนะนำศาสนาที่ยังรักษาขนมธรรมเนียมดั้งเดิมของการถือศีลกินเจของศาลเจ้า ทั้ง 9 แห่ง ในจังหวัดสมุทรสาครที่มีมายาวนานให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง

โดยในปีนี้ได้กำหนดจัดงานดังกล่าวขึ้นในระหว่างวันที่ 8-17 ตุลาคม 2561 ณ ศาลเจ้า 9 แห่ง ในจังหวัดสมุทรสาคร และการจัดงานของทุกปีจะตรงกับช่วงเทศกาลถือศีลกินเจ ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีน รวมทั้งชาวสมุทรสาครด้วย เนื่องจากในอดีตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเป็นเมืองท่าที่มีชาวจีนอพยพมาตั้งถิ่นฐานทำมาหากิน จึงมีชาวไทยเชื้อสายจีนที่ยังคงอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามนี้ และได้สืบทอดกันต่อมา….

ซึ่งนอกจากจะให้คุณค่าทางจิตใจแล้ว การงดเว้นเนื้อสัตว์หันมาบริโภคผัก ผลไม้ และธัญพืช ที่อุดมไปด้วยเส้นใยอาหารมีคุณค่าทางโภชนาการ ยังเป็นการเสริมสร้างสุขภาพ ล้างพิษในร่างกาย ผู้บริโภคอาหารเจในแต่ละปีจึงมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งชาวจีนที่อพยพมาที่สมุทรสาครยังได้สร้างศาลเจ้าขึ้นเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจตามความเชื่อมากมายหลายศาล และเพื่อเป็นการแนะนำเส้นทางการเดินทางร่วมกิจกรรมไหว้เจ้า  9 ศาล

สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจ ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม ได้ร่วมกับคณะผู้จัดงานฯ สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ โดยจัดทำ “Passport  ไหว้เจ้า 9 ศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาคร” เมื่อสักการะศาลเจ้าครบทั้ง 9 ศาลแล้ว ให้ประทับตราลงใน  Passport สามารถนำไปขอรับ “เหรียญมงคล” ประจำปี 2561 ได้ฟรี !!  ที่โรงเจเช็งเฮียงตั๊ว ตำบลท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร มีจำนวนจำกัดเพียง 10,000 เหรียญเท่านั้น โดยสามารถขอรับ Passport ได้ที่เทศบาลนครสมุทรสาคร ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม และศาลเจ้าทั้ง 9 แห่ง

นอกจากนี้ บริเวณลานข้างศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ยังมีการจำหน่ายอาหารเจกว่า 100 เมนู จากร้านค้ากว่า 50 ร้าน ซึ่งมีการควบคุมคุณภาพ ความสะอาดปลอดภัย จากสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมทั้งได้จัดรถราง เป็นยานพาหนะบริการนักท่องเที่ยว และประชาชนในการเที่ยวชมศาลเจ้าตามเส้นทาง Passport ท่องเที่ยวฟรีตลอดงานด้วย ทั้งนี้ ททท.สำนักงานสมุทรสงคราม จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านมาเดินทางร่วมงาน “ไหว้เจ้า 9 ศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาคร” ประจำปี 2561 ให้สุขกาย สุขใจ อิ่มบุญ และอิ่มท้องตลอดการจัดงาน 10 วัน

ผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  สำนักงานเทศบาลนครสมุทรสาคร โทร. 0 3441 1028 ต่อ 228 หรือ ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม โทร. 0 3475 2847-8 E-mail : [email protected]

 

คำยอดนิยม