สัมผัสชีวิตชาวนาไทย ที่บ้านควาย “สุพรรณบุรี”

” ควาย ” เป็นสัตว์ขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งที่มีความผูกพันกับ มนุษย์มาแต่สมัยดึกดำบรรพ์ จากหลักฐานภาพเขียนก่อน ยุคประวัติศาสตร์ของมนุษย์โบราณ ปรากฏภาพควาย  ภาพปลา   สัตว์ป่าบางชนิด เขียนอยู่ตามถ้ำต่าง ๆ โดยทั่วไปแสดงให้เห็นว่าควาย เป็นสัตว์ที่มีความสำคัญในชีวิตประจำวันของมนุษย์มาแต่สมัยโบราณยุคก่อนประวัติศาสตร์

ในประเทศไทยเชื่อว่า  “ควาย”    มีบทบาท สำคัญ เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนไทย ใช้เป็นแรงงานเพื่อการเกษตร การ ขนส่งและการคมนาคม แม้แต่ในการสงครามยังใช้ควายเป็น พาหนะในการต่อสู้ข้าศึก เช่น สงครามของพี่น้องชาวบ้านบางระจัน

หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งของจังกวัดสุพรรณบุรี ที่ได้จัดขึ้นเพื่อสะท้อนให้เห็นภาพชีวิตชาวนาชนบทไทย่ดั้งเดิม ภาพการทำนาที่ไม่ใช้เครื่องจักรทันสมัย พร้อมสัมผัสงานฝีมือและภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทยที่สะท้อนให้เห็นได้ จากกลุ่มหมู่บ้านชาวนาไทยและแบบเรียบง่าย

บ้านควาย เปิดทุกวัน เวลา 9.00 น. – 18.00 น. ผู้เข้าเยี่ยมชมบ้านสามารถสัมผัสกับวิถีการดำเนินชีวิตแบบย้อนยุค และกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ เช่น การทำนาในแบบโบราณที่ยังใช้แรงงานจากควายและอุปกรณ์การทำนาแบบโบราณ

นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถเข้าเยี่ยมพื้นที่จำลองในการแบ่งสันส่วน พื้นที่ทำเกษตกรรม ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

รอบการแสดง – และเวลาเปิดทำการของบ้านควาย

** เปิดทุกวัน  เวลา 09.00 – 18.00  น.
** รอบการแสดง วันธรรมดา มี 2 รอบ (วันจันทร์ – วันศุกร์) เวลา 11.00 – 11.30  น. และเวลา 15.00 – 15.30 น.
** รอบการแสดง วันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์ มี 3 รอบเช้า เวลา 11.00 – 12.00 น. และรอบบ่ายเวลา 14.30 – 15.30 น. และ 16.00 – 17.30  น.