“วัดบ้านพราน” แวะสักการะพระคู่เมืองอ่างทอง

หนึ่งในวัดเก่าแก่ของจังหวัดอ่างทองที่มีอายุมากกว่า 900 ปี ตามคำบอกเล่าของหลวงปู่ชัยมงคล แห่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเล่าไว้ว่า ผู้ที่สร้างวัดบ้านพรานชื่อนายพาน-นางเงิน สองสามีภรรยา และนายกระปุกทอง ผู้เป็นบุตร ในระหว่างปี 1862–1870 หรือช่วงปลายกรุงสุโขทัย หลังจากนั้นวัดนี้ได้ถูกทิ้งร้างไปจนต้นไม้ปกคลุมหนาทึบเป็นเวลา 100 กว่าปี

ต่อมาพวกนายพรานได้มาตั้งหมู่บ้านขึ้นในบริเวณดังกล่าว จึงช่วยกันบูรณะวัดขึ้นมาใหม่ และในปัจจุบันวิหารได้รับการตกแต่งด้วยเบญจรงค์อย่างสวยสดงดงามทั้งหลัง

สิ่งที่โดดเด่นมากที่สุดของวัดบ้านพรานคือ หลวงพ่อไกรทอง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัด ศาสนวัตถุที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และด้านจิตใจ เป็นพระพุทธรูปหินทรายแกะสลักปางสมาธิที่งดงามมากองค์หนึ่งในประเทศไทย ประดิษฐานอยู่ในวิหารหลวงพ่อไกรทอง ซึ่งเป็นวิหารทรงเก๋งจีน

ศิลปะยุคใหม่ของรัตนโกสินทร์ โดยจำลองเป็นเก๋งจีนบนเรือสำเภา พาหนะที่อัญเชิญหลวงพ่อไกรทองมาประดิษฐานยังวัดบ้านพราน นับตั้งแต่สมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ตามประวัติเล่าสืบต่อกันว่า พระพุทธรูปศิลาแลงชื่อหลวงพ่อไกรทอง