ตามรอยวิถีเกษตร ร.9 ใกล้กรุงเทพฯ

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นอีกหนึ่งพิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าเรื่องราวองค์ความรู้ที่นำไปสู่การปฏิบัติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ภายในสนุกและเพลิดเพลินไปกับสื่อและเทคโนโลยีการนำเสนอข้อมูลที่ทันสมัย เหมาะสำหรับคนทุกเพศทุกวัยได้เข้ามาศึกษาหาความรู้

วิถีเกษตรของพ่อ พระอัจฉริยภาพด้าน ดิน น้ำ ป่า และคน ผ่านโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา โครงการหลวง และศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้ง 6 ศูนย์

หัวใจใฝ่เกษตร ดินแดนที่จะทำให้ท่านพบกับความสุข สนุกสนาน เรียบง่ายในวัยเด็กผ่านของใช้ ของเล่นจากธรรมชาติที่ทำอย่างง่าย ๆ

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งอยู่บริเวณตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี บนพื้นที่กว่า 300 ไร่ เป็นแหล่งความรู้โครงการพระราชดำริ พระราชกรณียกิจ และโครงการพระราชพิธีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตร ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ประกอบด้วยห้องฉายภาพยนตร์สามมิติ หุ่นจำลอง ฉากจำลอง มัลติมีเดียหลากหลายรูปแบบ

อัตราค่าเข้าชม : ผู้ใหญ่ 50 บาท เด็ก 30 บาท

เวลาเปิด-ปิด : เวลา 09.00-16.00 น. (ยกเว้นวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ที่ตั้ง : ถนนพหลโยธิน (ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

เบอร์โทรศัพท์ : 02 529 2212

คำยอดนิยม