เที่ยว “ลพบุรี” สนุก ชวนบุก พิพิธภัณฑ์ทหารรบพิเศษ

การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทหารรบพิเศษ  หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ กองทัพบกเริ่มแรกได้จัดตั้งกองพันทหารพลร่มขึ้นเป็นครั้งแรกที่  บ้านป่าหวาย ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เมื่อ พ.ศ.2497 และได้มีวิวัฒนาการมาเป็นหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษในปัจจุบัน ทั้งนี้หน่วยรบพิเศษเป็นหน่วยทหารที่มีความสำคัญยิ่งหน่วยหนึ่งของกองทัพบกไทยมาทุกยุคทุกสมัย

พิพิธภัณฑ์ทหารรบพิเศษ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมประวัติศาสตร์ทางทหาร และวีรกรรมของทหารรบพิเศษที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิต เพื่อปกป้องเอกราชของชาติ และเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติทหารรบพิเศษให้อนุชนรุ่นหลังได้ยึดถือเป็นแบบอย่างของความเสียสละ

ภายในห้องโถงจัดแสดงภาพเหตุการณ์ประวัติความเป็นมาภารกิจต่างๆ   ของหน่วยรบพิเศษตั้งแต่ยุคต้นจนถึงยุคปัจจุบัน และประติมากรรมช้างสามเศียร   “เทพเจ้าเอราวัณ” ภายในเศียรช้างบรรจุวัตถุมงคลรุ่นอนุรักษ์ชาติ ดินจาก 24   สมรภูมิการรบของไทยและประดิษฐานพระบรมรูป 9 มหาราชของชาติไทย และแบ่งห้องจัดแสดงออกเป็น 4โซน วันนี้จะชวนทุกคนไปสัมผัสภารกิจรั้วของชาติที่ได้ชื่อว่าเป็น “‘พลังเงียบ เฉียบขาด”

ห้องแสดงที่ 1 จัดแสดงถึงการพัฒนาหน่วยรบพิเศษ   จัดแสดงแผนผังที่ตั้งหน่วยรบพิเศษ   แสดงภาพในอดีตผู้บังคับบัญชาชั้นสูง ของหน่วยรบพิเศษ เครื่องหมายยศทหารบก   เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดต่างๆ เครื่องหมายประกอบเครื่องแต่งกายของนักรบพิเศษทั้งของไทยและต่างประเทศ

ห้องแสดงที่ 2 เป็นห้องจัดแสดงที่เกี่ยวกับการฝึก-การศึกษาของหน่วยรบพิเศษ โดยการจำลองหลักสูตรต่างๆ   ที่ทหารรบพิเศษจะต้องเข้ารับการฝีกศึกษา ในโรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ (รร.สพศ.ศสพ.)   เช่น จำลองสถานที่ฝึกศึกษาหลักสูตรทางอากาศ แสดงอุปกรณ์การฝึก  จำลองการฝึกหลักสูตรจู่โจมภาคที่ตั้ง, ภาคป่า, ภาคทะเล,การข้ามเครื่องกีดขวาง   และการไต่หน้าผาจำลอง

ห้องแสดงที่ 3 เป็นห้องจัดแสดงการปฏิบัติการรบในยุทธการต่างๆ โดยแบ่งยุคการจัดแสดงเป็น 4 ยุคได้แก่   ยุคโบราณ, ยุคก่อนเสียงปืนแตก, ยุคต่อสู้เอาชนะคอมมิวนิสต์เช่น ยุทธการช่องช้าง ยุทธการเขาค้อ ฯลฯ, ยุคหลังปี พ.ศ.2525 เป็นการปฏิบัติการป้องกันประเทศ

ห้องแสดงที่ 4 เป็นห้องจัดแสดงกิจกรรมที่สำคัญของหน่วยรบพิเศษประกอบด้วย   แสดงกิจกรรมสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยรบพิเศษ รวมทั้งโครงการพระราชดำริที่หน่วยรบพิเศษมีส่วนร่วม ประวัติเมืองลพบุรี ตลอดจนกิจกรรมที่หน่วยรบพิเศษได้มีส่วนร่วมดำเนินการมาในอดีตถึงปัจจุบัน

 

การเข้าชมเปิดในวันราชการ เวลา 09.00-16.00 น.

(การเยี่ยมชมเป็นคณะ กรุณาติดต่อล่วงหน้า) โทร.036-612395

อัตราค่าเข้าชมผู้ใหญ่  30 บาท เด็ก  10 บาท ชาวต่างประเทศ  50 บาท