ททท.กาญจน์ ชวนแต่งไทยไปเที่ยวงาน “สายน้ำแห่งชีวิต” 15 กันยายน นี้ ที่บริเวณท่าลงแพเขื่อนขุนแผนริมน้ำหน้าเมือง

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ที่บริเวณท่าลงแพเขื่อนขุนแผน ริมน้ำหน้าเมืองกาญจนบุรี นายบวรศักดิ์ วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวจรรยารักษ์ สาธิตกิจ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี นายทรงวุฒิ ศีลแดนจันทร์ ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี นางเบญจวรรณ เปรมประยูร นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี พันตำรวจโท สืบศักดิ์ ผันสืบ สารวัตรสถานีตำรวจท่องเที่ยว (กาญจนบุรี) นายวิศรุต อินแหยม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกาญจนบุรี ร่วมแถลงข่าว มีหัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน ผู้ประกอบการและประชาชนเข้าร่วม

สำหรับกิจกรรม “สายน้ำแห่งชีวิต กาญจนบุรี” มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 16.00-23.00 น. ที่บริเวณท่าลงแพเขื่อนขุนแผน ริมน้ำหน้าเมืองกาญจนบุรี โดยจุดเริ่มต้นของการจัดกิจกรรมดังกล่าว เกิดจากการที่ต้องการสื่อให้ชาวไทยและชาวต่างชาติได้ทราบถึงจุดต้นกำเนิดของแม่น้ำแม่กลอง ซึ่งแม่น้ำสองสาย คือ แม่น้ำแควใหญ่และแม่น้ำแควน้อย ไหลมารวมกันที่บริเวณท่าน้ำหน้าเมืองกาญจนบุรี และเกิดเป็นแม่น้ำสองสี รวมทั้งได้แสดงให้นักท่องเที่ยวเห็นการบริหารจัดการเรือแพที่ได้มาตรฐาน

ทั้งการควบคุมมลพิษอย่างถูกสุขลักษณะ การดูแลรักษาสภาพแวดล้อม และการรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับจังหวัดท้ายน้ำว่าแม่น้ำที่ไหลไปจากจังหวัดกาญจนบุรีเป็นน้ำที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ๆ ให้ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวทั้งในเมืองไทยและระดับนานาชาติ ให้หันมาสนใจการท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีให้มากขึ้น ซึ่งจะร่วมกันผลักดันในการสร้างการจดจำให้เมืองกาญจนบุรี เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวของวิถีชีวิตและสายน้ำ

ในส่วนของกิจกรรมภายในงาน จะมีการแสดงขบวนพาเหรดทางน้ำอันงดงาม น่าตื่นตาตื่นใจ บนแม่น้ำแควที่มีเสน่ห์และงดงาม การล่องแพไหว้พระตามวัดสำคัญของจังหวัดกาญจนบุรี การนำสินค้าของฝาก อาหารที่เป็นอาหารท้องถิ่น อาหารโบราณ ได้นักท่องเที่ยวได้รู้จัก รวมทั้งมีการแนะนำการบริการทางการท่องเที่ยว อาทิเช่น ที่พัก อาหาร ของที่ระลึก โปรแกรมนำเที่ยวที่น่าสนใจในจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมทั้งยังมีการแสดงจากศิลปิน ปั่น ไพบูลย์เกียรติ เขียวแก้ว เจ้าพ่อเพลงรักแสนอบอุ่น มาแสดงภายในงานอีกด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกาญจนบุรี โทรศัพท์ 0 3451 1200, 0 3451 2500 ทุกวันในเวลาราชการ อีเมล์ tatkan@tat.or.th หรือสอบถามได้ทาง http://www.facebook.com/tatkan