มนต์เสน่ห์วิถีไทยลุ่มเจ้าพระยา – ป่าสัก


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรี ขอเชิญเที่ยวชมงาน
“มนต์เสน่ห์วิถีไทยลุ่มเจ้าพระยา – ป่าสัก” ระหว่างวันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณเขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท


นายอรรถพล วรรณกิจ  ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานลพบุรี กล่าวว่า
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดลพบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี และชัยนาท นั้น  มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลาย ทั้งลาวพวน ลาวแง้ว ลาวเวียง ลาวครั่ง มอญ ไทยเบิ้ง ไทยยวน และไทยภาคกลาง อีกทั้งยังมีอัตลักษณ์อันโดดเด่นในเรื่องของภาษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ การแต่งกาย อาหาร ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ และเผยแพร่ให้อนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้


เพื่อส่งเสริมให้เกิดการซึมซับ และหวงแหนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 และเป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น เพื่อสร้างเศรษฐกิจที่ดีในภาพรวมของประเทศ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 โดย จังหวัดชัยนาท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงกำหนดจัดงาน “มนต์เสน่ห์วิถีไทยลุ่มเจ้าพระยา – ป่าสัก” ขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณเขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท


ซึ่งภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การแสดงจินตภาพอิงประวัติศาสตร์ Light & Sound พลุ เอฟเฟค สื่อผสม ในชุด “จากอดีตวันวานสู่กาลปัจจุบันมนต์เสน่ห์วิถีไทยลุ่มเจ้าพระยา-ป่าสัก”,  การแสดงม่านน้ำเฉลิมพระเกียรติ, การแสดงเอฟเฟค เลเซอร์ น้ำพุประกอบดนตรี, การเดินแบบผ้าไทย บนแคทวอล์กกลางแม่น้ำเจ้าพระยา ความยาวกว่า 100 เมตร โดยนางแบบ กว่า 200 ชีวิต, กิจกรรมตลาดย้อนยุค, การจำหน่ายอาหารพื้นบ้าน สินค้า OTOP, การแสดงจากศิลปินชื่อดัง เอกราช สุวรรณภูมิ, การแสดงคอนเสิร์ต อี๊ด โปงลางสะออน (เต็มวง) และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ชมฟรีตลอดงาน!!

นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังสามารถแวะเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่บริเวณใกล้เคียงพื้นที่จัดงานฯ อาทิ นมัสการ “หลวงพ่อธรรมจักร” พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชัยนาท ณ วัดธรรมามูลวรวิหาร, นมัสการ “หลวงปู่ศุข” อดีตพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดชัยนาท ณ วัดปากคลองมะขามเฒ่า และเลือกซื้อสินค้า OTOP  PREMIUM  อาทิ เซรามิค เบญจรงค์  จาน  ชาม  ทรงโบราณ  ศิลาดล ณ ชัยนาท เซรามิค เป็นต้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ จังหวัดชัยนาท โทร. 081-8315792 (จ่าจังหวัด) และ ททท.สำนักงานลพบุรี โทร.036 – 770096 – 7 ได้ทุกวันเวลา 08.30 – 16.30 น. หรือ www.tat7.com และ Facebook Fanpage  : Tat Lopburi