มหกรรมกลองนานาชาติ พิธีไหว้ครูกลอง ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561 และงานกิ่งกาชาดอำเภอป่าโมก


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรี ขอเชิญร่วม “งานมหกรรมกลองนานาชาติ พิธีไหว้ครูกลอง และงานกิ่งกาชาดอำเภอป่าโมก” ระหว่างวันที่ 22 – 26 สิงหาคม 2561 ณ หมู่บ้านทำกลอง ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

นายอรรถพล วรรณกิจ  ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานลพบุรี กล่าวว่า “หมู่บ้านทำกลอง” ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงในด้านการทำกลองนานาชาติที่มีคุณภาพ เสียงไพเราะ และเป็นที่ยอมรับของนักดนตรีมืออาชีพ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งภูมิปัญญาด้านการทำกลองนี้ ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษจนกลายเป็นมรดกตกทอดกันมาจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน


ด้วยเหตุนี้ชาวตำบลเอกราช จึงร่วมกันจัดงานมหกรรมกลองนานาชาติ และพิธีไหว้ครูกลองขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ ที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาการทำกลองไว้ให้เพื่อประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัว รวมถึงเพื่อเป็นการส่งเสริมและประสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ของหมู่บ้านทำกลองให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

สำหรับในปีนี้ จังหวัดอ่างทอง จึงร่วมกับ อำเภอป่าโมก องค์การบริหารส่วนตำบลเอกราช  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัด “งานมหกรรมกลองนานาชาติ พิธีไหว้ครูกลอง ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561 และงานกิ่งกาชาดอำเภอป่าโมก” ขึ้นในระหว่างวันที่ 22 – 26 สิงหาคม 2561 ณ หมู่บ้านทำกลอง ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

โดยภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ พิธีไหว้ครูกลอง และพิธีครอบครู, ขบวนแห่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ขบวนแห่กลองใหญ่ และขบวนแห่กลองนานาชาติ  กว่า 10 ขบวน, การแสดงจากศิลปินชื่อดัง ศรเพชร ศรสุพรรณ และ เพชรจรัสแสง (ไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์), การแสดงลิเกคณะ อดิเทพ ฟ้ารุ่ง, การแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินวงตะวัน, การออกร้านกาชาดพาโชค, การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน, มหรสพ, ชิม ช๊อป สินค้าอาหารพื้นถิ่นกว่า 50 ร้าน และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย ชมฟรีตลอดงาน!!

นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังสามารถแวะเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่บริเวณใกล้เคียงพื้นที่จัดงานฯ อาทิ ชมการสาธิตปั้นตุ๊กตาชาววัง พร้อมร่วมกิจกรรม D.I.Y การปั้นตุ๊กตาด้วยดินเหนียว ณ ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ, ชมภาพจิตรกรรมฝาผนัง ภายในพระอุโบสถเก่าแก่ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เขียนเรื่อง “พระมหาชนก” ณ วัดท่าสุทธาวาส, นมัสการหลวงพ่อโต พระพุทธรูปที่มีพระพักตร์งดงามมากที่สุดในประเทศไทย ณ วัดป่าโมกวรวิหาร เป็นต้น


กำหนดการ

วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561

เวลา ๐9.09 น. เป็นต้นไป

 • พิธีไหว้ครูกลอง และพิธีครอบครู

เวลา 15.30 น.

 • ขบวนแห่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10) ขบวนแห่วัฒนธรรมท้องถิ่น ขบวนแห่กลองใหญ่ และกลองนานาชาติ ที่ผลิตในหมู่บ้านทำกลอง ตำบลเอกราช อันยิ่งใหญ่ งดงาม อลังการ โดยเริ่มต้นปล่อยแถวริ้วขบวนการบริเวณด้านหน้า ณ ที่ว่าการอำเภอป่าโมก เคลื่อนริ้วขบวนมา บขส.ป่าโมก ผ่านตลาดป่าโมกมายังหมู่บ้านทำกลอง ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

เวลา 18.00 น.

 • การแสดงวงตรี Sk. Symphonic Band จาก โรงเรียนวัดสระแก้ว ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

เวลา 18.30 น.

 • พิธีเปิดงาน  โดย นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

เวลา 20.00 น.

 • การแสดงจากศิลปินชื่อดัง เพชรจรัสแสง (ไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์ และคนไทยขั้นเทพ)

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561

เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

 • กิจกรรมการออกร้านกาชาดพาโชคอำเภอป่าโมก

เวลา 19.00 – 22.00 น.

 • การแสดงศิลปวัฒนธรรมของเด็กนักเรียน อาทิ การแสดงโปงลางสะออน การแสดงศิลปะร่วมสมัย

วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561

เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

 • กิจกรรมการออกร้านกาชาดพาโชคอำเภอป่าโมก

เวลา 19.00 – 22.00 น.

 • การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การประกวดร้องเพลง
 • การแสดงจากศิลปินนักร้องลูกทุ่งชื่อดัง ศรเพชร ศรสุพรรณ
 • การแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินวงตะวัน

วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561

วลา 18.00 น. เป็นต้นไป

 • กิจกรรมการออกร้านกาชาดพาโชคอำเภอป่าโมก

เวลา 19.00 – 22.00 น.

 • การแสดงลิเกคณะ อดิเทพ ฟ้ารุ่ง

***********************************************

หมายเหตุ : การแต่งกาย

วันที่ 23 สิงหาคม 2561   :  ช่วงเช้า ชุดเสื้อสีขาว หรือชุดสุภาพ / ช่วงค่ำ การแต่งกายชุดไทยย้อนยุค

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ที่ทำการปกครองอำเภอป่าโมก โทร. 035-661322 และ ททท.สำนักงานลพบุรี โทร.036 – 770096 – 7 ได้ทุกวันเวลา 08.30 – 16.30 น. หรือ www.tat7.com และ Facebook Fanpage  : Tat Lopburi  https://www.facebook.com/pages/Tat-Lopburi/180924715311196