ไหว้พระทั่วไทย สุขใจถ้วนหน้า @ ลพบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.สำนักงานลพบุรี จัดกิจกรรม “ไหว้พระทั่วไทย สุขใจถ้วนหน้า @ลพบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท” ระหว่างวันที่ 27 – 29 กรกฎาคม 2561

นายอรรถพล วรรณกิจ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานลพบุรี กล่าวว่า ททท. กำหนดจัดกิจกรรม “ไหว้พระทั่วไทย สุขใจถ้วนหน้า” ในระหว่างวันที่ 27 – 29 กรกฎาคม 2561 เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561

โดย ททท. ได้จัดให้มี บริการรถรับ – ส่ง นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทาง “ไหว้พระ” ตามวัดสำคัญต่างๆ ทั่วประเทศ ฟรี!! ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ และเกิดกระแสการเดินทางท่องเที่ยว “ไหว้พระ” พร้อมกันทั่วประเทศ ทั้งเมืองหลักและเมืองรอง ซึ่งเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยววัด อันก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

ในการนี้ ททท.สำนักงานลพบุรี จึงร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน กำหนดจัดกิจกรรม “ไหว้พระทั่วไทย สุขใจถ้วนหน้า” ขึ้นในพื้นที่ จังหวัดลพบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี และชัยนาท ตามเส้นทางต่าง ๆ ดังนี้

“ไหว้พระทั่วไทย สุขใจถ้วนหน้า @ ลพบุรี”

♦ นั่งรถราง ชมสันเขื่อน กราบหลวงปู่ใหญ่ป่าสัก ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

ระหว่างวันที่ 27 – 29 กรกฎาคม 2561 (3 วัน) ททท.สำนักงานลพบุรี ร่วมกับ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ จัดบริการรถรางเวียน (Free Shuttle) พานักท่องเที่ยวเดินทางชมความงดงามของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ท่ามกลางทุ่งปอเทืองสีเหลืองที่กำลังบานสะพรั่ง พร้อมเดินทางกราบสักการะพระพุทธรัตนมณีมหาบพิตรชลสิทธิ์มงคลชัย (หลวงปู่ใหญ่ป่าสัก) ให้บริการฟรี!! จำนวน 1,000 คน / วัน

♦ ไหว้พระ ชมเมืองลพบุรี ไปกับรถสองแถวแอร์ ณ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 (1 วัน) ททท.สำนักงานลพบุรี ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขนส่งมวลชนลพบุรี จัดบริการรถสองแถวแอร์เวียน (Free Shuttle) สำหรับนักท่องเที่ยว และประชาชนเดินทาง “ไหว้พระ” ในวัดสำคัญของจังหวัดลพบุรี เส้นทาง วัดเชิงท่า – วัดกวิศรารามราชวรวิหาร – ศาลพระกาฬ –  วัดชีป่าสิตาราม – วัดสระมะเกลือ – วัดศรีรัตนคีรี (เขาแก้ว) – วัดท่าศาลา พร้อมชมความงดงามของเมืองลพบุรี และสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ อาทิ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ พระปรางค์สามยอด ปรางค์แขก ฯลฯ ให้บริการฟรีทั้งวัน ตลอดเส้นทาง!!

♦ ทำบุญ ไหว้พระ เวียนเทียน ชมวิถีชุมชน ไปกับรถอีแต๋นวัลลภาฟาร์ม ณ วัลลภาฟาร์ม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 (1 วัน) ททท.สำนักงานลพบุรี ร่วมกับ วัลลภาฟาร์ม จัดบริการรถอีแต๋นเวียนฟรี! (Free Shuttle) พานักท่องเที่ยวเดินทาง ทำบุญ ไหว้พระ เวียนเทียน ณ วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร (เขาพระงาม) และ วัดโคกกระเทียม พร้อมเยี่ยมชมวิถีชีวิตชุมชนบ้านโคกกระเทียม

♦ ทำบุญ ไหว้พระ เวียนเทียน เรียนรู้วิถีชุมชน ไปกับรถอีแต๊กบ้านสวนขวัญ ณ บ้านสวนขวัญ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 (1 วัน) ททท.สำนักงานลพบุรี ร่วมกับ บ้านสวนขวัญ จัดบริการรถอีแต๊กเวียนฟรี! (Free Shuttle) พานักท่องเที่ยวเดินทาง ทำบุญ ไหว้พระ เวียนเทียน ณ วัดมหาสอน พร้อมเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนบ้านมหาสอน อาทิ บ้านหวาย บ้านเห็ด และบ้านไทย

“ไหว้พระทั่วไทย สุขใจถ้วนหน้า @ อ่างทอง”

 วันที่ 27 – 29 กรกฎาคม 2561 (3 วัน) ททท.สำนักงานลพบุรี จัดบริการรถนำเที่ยวฟรี!! พานักท่องเที่ยวเดินทางทำบุญ ไหว้พระ เสริมสิริมงคล ในเส้นทาง วัดไชโยวรวิหาร – วัดขุนอินทประมูล – พระตำหนักคำหยาด – วัดม่วง – วัดสังกระต่าย

“ไหว้พระทั่วไทย สุขใจถ้วนหน้า @ สิงห์บุรี”

 วันที่ 27 – 29 กรกฎาคม 2561 (3 วัน) ททท.สำนักงานลพบุรี จัดบริการรถนำเที่ยวฟรี!! พานักท่องเที่ยวเดินทาง ทำบุญ ไหว้พระ เสริมสิริมงคล เส้นทาง วัดเสถียรวัฒนดิษฐ์ – วัดพิกุลทอง – วัดโบสถ์ – ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน – วัดประโชติการาม – วัดสาลโคดม – วัดโพธิ์ศรี

“ไหว้พระทั่วไทย สุขใจถ้วนหน้า @ ชัยนาท”

 ♦ ท่องเที่ยว ไหว้พระ สุขใจ @ ชัยนาท

ระหว่างวันที่ 27 – 29 กรกฎาคม 2561 (3 วัน) ททท.สำนักงานลพบุรี จัดบริการรถบัสนำเที่ยวฟรี!! พานักท่องเที่ยวเดินทาง ทำบุญ ไหว้พระ เสริมสิริมงคล เส้นทาง วัดสรรพยาวัฒนาราม – ตลาดเก่าสรรพยา – วัดทรงเสวย – วัดปทุมธาราม (หนองบัว)

 ♦ ท่องเที่ยว ไหว้พระ สุขใจ ไปกับรถสองแถวชัยนาท

ระหว่างวันที่ 27 – 29 กรกฎาคม 2561 (3 วัน) ททท.สำนักงานลพบุรี จัดบริการรถสองแถวนำเที่ยวฟรี!! พานักท่องเที่ยวเดินทาง ทำบุญ ไหว้พระ เสริมสิริมงคล เส้นทาง วัดปากคลองมะขามเฒ่า – วัดธรรมามูลวรวิหาร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานลพบุรี โทร. 036 – 770096 – 7 เวลา 08.30 – 16.30 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือ www.tat7.com และ Facebook Fanpage : Tat Lopburi