พาเที่ยว พาชิม “เทศกาลอาหารถิ่น กินตามตำนานราชบุรี” 28-29 กรกฎาคม 2561

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้กำหนดนโยบายกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวในประเทศ พร้อมทั้งกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวในเมืองรอง ๕๕ จังหวัด กระจายออกไปทั่วทั้ง ๕ ภูมิภาค ในลักษณะของเทศกาลอาหารถิ่น โดยมีจังหวัดราชบุรี จัดอยู่ในพื้นที่ดำเนินการเพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าว

ททท. จึงได้สร้างสรรค์กิจกรรมให้เหมาะสมกับรูปแบบพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน ในการมองหาอาหารถิ่นที่มีความแปลกใหม่ในแต่ละพื้นที่ที่เดินทางไป โดยถือว่าอาหารเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ในการเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งจะมีการนำเสนอกิจกรรมในรูปแบบการสร้างสรรค์ Content เรื่องอาหารถิ่นให้น่าสนใจทั้งด้านคุณค่าอาหาร วัตถุดิบ เครื่องปรุง และแหล่งผลิต ส่งผลทางตรงให้นักท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีชีวิต และวัฒนธรรมทางอาหารของจังหวัดราชบุรี

นายวิศรุต อินแหยม ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกาญจนบุรี เปิดเผยว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกาญจนบุรี กำหนดจัดงาน “เทศกาลอาหารถิ่น กินตามตำนานราชบุรี” ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 16.00-21.00 น. ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ ริมแม่น้ำแม่กลอง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวสู่เมืองรอง สร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยการใช้อาหารถิ่น อาหารไทยที่มีเอกลักษณ์ เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ในการเดินทางท่องเที่ยว

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ชมนิทรรศการอาหารถิ่น พร้อมสาธิตการส้รางสรรค์เมนูอาหารจากวัตถุดิบในท้องถิ่น โซนแสดงอาหารถิ่น 4 อย่างของจังหวัดราชบุรี ได้แก่ ข้าวแห้ง, เต้าหู้ดำ, ไชโป้ว, ไก่ย่างบางตาล โซนอาหาร Street Food ชื่อดังของดีจังหวัดราชบุรี และการแสดงดนตรีจากศิลปินชื่อดัง“เต้าหู้ดำ” อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี


“ไชโป้ว” ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี


“ไก่ย่างบางตาล” อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี


“ข้าวแห้ง” อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

อย่าลืม!! ชวนกันมาเที่ยวชิมอาหารถิ่นราชบุรี ในงาน “เทสกาลอาหารถิ่น กินตามตำนานราชบุรี” งานมีแค่ เสาร์-อาทิตย์นี้ แค่ 2 วันเท่านั้นนะ วันที่ 28-29 กรกฎาคม นี้ ตั้งแต่เวลา 16.00-21.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ริมแม่น้ำแม่กลอง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกาญจนบุรี โทรศัพท์ 0 3451 1200, 0 3451 2500 ทุกวันในเวลาราชการ อีเมล์ [email protected] หรือสอบถามได้ทาง http://www.facebook.com/tatkan