หยุดยาวนี้ ททท.กาญจน์ ชวนเที่ยวไหว้พระ..ทั่วไทย สุขใจ..ถ้วนหน้า @กาญจนบุรี ราชบุรี

 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กำหนดจัดกิจกรรม “ไหว้พระ…ทั่วไทย สุขใจ…ถ้วนหน้า” ในระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ กรกฏาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาส วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๑๐ ในวันที่ ๒๘ ก.ค. ๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และเกิดกระแสการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อกิจกรรม “ไหว้พระ” พร้อมกันทั่วประเทศไทย เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวในวัดสำคัญในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ อันจะทำให้เกิดความภูมิใจในความเป็นไทย และเกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

นายวิศรุต อินแหยม ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานกาญจนบุรี เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรม “ไหว้พระ..ทั่วไทย สุขใจ..ถ้วนหน้า” ในพื้นที่รับผิดชอบ ได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดราชบุรี โดยมีรูปแบบกิจกรรมการจัดรถเวียนตามเส้นทางไหว้พระวัดสำคัญ เพื่อรองรับอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปที่สนใจให้ใช้บริการท่องเที่ยวแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย (Free Tour) เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในกิจกรรม“ไหว้พระ” เพื่อสร้างการรับรู้ เป็นกิจกรรมสวัสดิการสังคม ตามแนวคิด “เที่ยวเมืองไทย ใครๆ ก็เที่ยวได้”


ในพื้นที่ จังหวัดกาญจนบุรี กำหนดจัดกิจกรรม “ไหว้พระ..ทั่วไทย สุขใจ..ถ้วนหน้า” @กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจสามารถขึ้นรถได้ที่บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแคว โดยได้จัดเป็น ๓ เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางที่ ๑ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้) – วัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ) – วัดถาวรวราราม (วัดญวณ) เส้นทางที่ ๒ วัดถ้ำเสือ – วัดถ้ำเขาน้อย – วัดบ้านถ้ำ เส้นทางที่ ๓ วัดถ้ำพุหว้า – วัดเมตตาธรรมโพธิญาณ – วัดโพธิสัตว์บรรพนิมิต – วัดถ้ำเขาปูน สำหรับผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมติดต่อได้ที่ บริษัท เจ ทราเวล เซอร์วิส โทร. ๐๘ ๑๘๕๘ ๐๒๒๙


วัดถ้ำเสือ ต.เขาน้อย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี


วัดไชยชุมพลชนะสงคราม ต.บ้านใต้ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี


วัดเมตตาธรรมโพธิญาณ ต.หนองหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี


วัดถาวรวราราม ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

ในพื้นที่ จังหวัดราชบุรี กำหนดจัดกิจกรรม “ไหว้พระ..ทั่วไทย สุขใจ..ถ้วนหน้า” @ ราชบุรี ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจสามารถขึ้นรถได้ ณ ที่ว่าการอำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ไปยังวัดต่างๆในพื้นที่ อาทิ วัดมหาธาตุวรวิหาร-วัดหนองหอย-วัดเขางู -วัดเขาแก่นจันทร์-วัดโขลงสุวรรณคีรี-วัดเขาช่องพราน-วัดขนอน-วัดคงคาราม-วัดถ้ำน้ำ-วัดถ้ำสติ-วัดเขาวัง-วัดศรีสุริยวงค์ เป็นต้น สำหรับผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมติดต่อได้ที่ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี ๐๘ ๗๕๐๑ ๖๘๖๒, ๐๘ ๖๙๗๑ ๖๔๖๕


วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.ราชบุรี


วัดเขาวัง อ.เมือง จ.ราชบุรี


วัดหนองหอย อ.เมือง จ.ราชบุรี


วัดเขางู อ.เมือง จ.ราชบุรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกาญจนบุรี โทรศัพท์ ๐ ๓๔๕๑ ๑๒๐๐, ๐ ๓๔๕๑ ๒๕๐๐ ทุกวันในเวลาราชการ อีเมล์ [email protected] หรือสอบถามได้ทาง http://www.facebook.com/tatkan