ประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2561

จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำหนดจัดงาน ประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2561  ณ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา เป็นการเสริมสร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชนทางด้านวัฒนธรรมประเพณี โดยในปีนี้ได้นำเสนอในรูปแบบของการ “เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ผ่านการแกะสลักเทียนประจำพรรษาและขบวนแห่เทียนพรรษาของทั้ง 10 อำเภอ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี ให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น

วันเสาร์ที่  21 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. รถเทียนพรรษาของอำเภอ 10 อำเภอ พร้อมกันประจำจุด ณ บริเวณเต้นท์โดมใหญ่วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร

วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม  2561  ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ชมพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นการนำเสนอในรูปแบบของการ “เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ” ผ่านขบวนแห่เทียนพรรษาที่ประดับประดาตกแต่งอย่างยิ่งใหญ่งดงามวิจิตรตระการตา จากอำเภอต่างๆ

ตื่นตาตื่นใจกับศิลปะการแกะสลักต้นเทียน ฝีมือการตกแต่งต้นเทียน ชมการประกวดเทียนพรรษา การประกวดขบวนแห่ ชมการแสดงฟ้อนรำที่อ่อนช้อยงดงามในรูปแบบศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านในท้องถิ่นของแต่ล่ะอำเภอ การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมของวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี

ณ บริเวณหน้าแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 และขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้คะแนน การตัดสินรางวัลสุดยอดเทียนพรรษา สุพรรณบุรี 2561  โดยการ

                                                                                                   กด

 ขบวนเทียนพรรษาที่ท่านชื่นชอบได้ที่ www.facebook.com / ประเพณีแห่เทียนพรรษาสุพรรณบุรี ปี 2561  

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่… ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 035-535380

ททท. สำนักงานสุพรรณบุรี โทร. 035 – 525867, 035 – 525880 / www.tatsuphan.net