เที่ยว 12 สาย สไตล์ภาคกลาง

ชวนเปิดประสบการณ์และมุมมองใหม่ๆ ในภาคกลาง ที่นักท่องเที่ยวสามารถเลือกสัมผัสได้กับการท่องเที่ยวไทยใน 17 จังหวัด

พบกับความแปลกใหม่หลายสไตล์ของความสุขแบบสุขกลางใจใกล้แค่เอื้อม ไม่ว่าจะเป็นการเที่ยวสายนํ้า เที่ยววัฒนธรรม เทื่ยวสายกีฬา เที่ยวประเพณี เที่ยวส่วนธุรกิจ เที่ยววังเวียง เที่ยวสายบุญ เที่ยวสนุก เที่ยวสบายตา เที่ยวสายศึกษาดูงาน เที่ยวสายไฮโซ ฯลฯ  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยว