สวยงามจับใจ สะพานมหาเจษฎาบดินทร์ หรือสะพานนนทบุรี 1 จ.นนทบุรี

สะพานมหาเจษฎาบดินทร์ หรือสะพานนนทบุรี 1  เป็นอีกหนึ่งสะพานสวยที่นักท่องเที่ยวต้องแวะไปชมหรือถ่ายรูปกันสักครั้ง 

การออกแบบสะพานแห่งนี้ได้นำสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์สมัยรัตนโกสินทร์มาใช้เป็นแนวคิดหลักเพื่อสร้างความเป็นเอกลักษณ์ โดยยอดประดับของเสาใหญ่ทั้งสองต้นมี รูปทรงดอกบัวบานและมีแกนกลางเป็นดอกบัวตูมเปล่งแสงสว่าง เปรียบเสมือนแสงแห่งปัญญาตามหลักศาสนา อีกนัยหนึ่งรูปทรงดังกล่าวยังเปรียบเสมือนพระมหาพิชัยมงกุฎ แสดงถึงการเทิดทูนพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี

สำหรับสะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์ หรือสะพานนนทบุรี 1 เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ในเขตอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เชื่อมพื้นที่ตำบลสวนใหญ่ (ฝั่งตะวันออก) เข้ากับตำบลบางศรีเมือง (ฝั่งตะวันตก)

โดยเริ่มต้นจาก ปลายสะพานทางแยกต่างระดับบนถนนนนทบุรี 1 ใกล้โรงเรียนศรีบุณยานนท์ ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาในท้องที่หมู่ที่ 2 ตำบลสวนใหญ่ ทางด้านใต้ของชุมชนตลาดขวัญ และท่าเรือพิบูลสงคราม 4 โดยวางตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และขึ้นฝั่งตะวันตก บริเวณปากคลองอ้อมฝั่งใต้ ระหว่างศาลเจ้าพ่อหลักเมือง (เดิม) ที่อยู่ทางเหนือกับอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษกที่อยู่ทางใต้ ในท้องที่หมู่ที่ 3 บ้าน–ท่าน้ำนนท์ ตำบลบางศรีเมือง

เส้นทางจากนั้นเป็นแนวถนนตัดใหม่ ซึ่งมุ่งไปสู่ทางแยกต่างระดับที่ ถนนราชพฤกษ์ สะพานมีขนาด 6 ช่องจราจร ความ ยาว 460 เมตร มีเสาใหญ่เป็นเสาคอนกรีต 2 ต้น สูงจากพื้นสะพาน ประมาณ 45 เมตร (รวมยอดประดับ)

เสาแต่ละต้นขึงสายเคเบิลไว้ 12 คู่ มีตอม่อ ซึ่งเป็นที่ตั้งเสาใหญ่ตั้งอยู่ในน้ำ 1 ตอม่อ อยู่บนบกริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำ 1 ตอม่อ และมีช่องลอดสำหรับการสัญจรทางน้ำ กว้าง 150 เมตร สูง 5.60 เมตร โครงสร้างของสะพาน เป็นสะพานคานขึง ซึ่งมีลักษณะผสมระหว่างสะพานเคเบิลขึงกับสะพานคานคอนกรีตอัดแรง (girder bridge) แห่งแรกของไทย

นอกจากนี้ยังมีการประดับตัวสะพานด้วยเสาไฟ ที่ออกแบบตามสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ร่วมสมัย และเปิดให้นักท่องเที่ยวได้ชมความตระการตาแล้ว เวลาที่ไปชมแสงไฟของสะพานแห่งนี้คือ เวลาประมาณ 17.00-19.oo น.