ขอเชิญมหกรรมอาชีพอิ่มเกษตร

ขอเชิญเที่ยวสนุกได้อาชีพ “มหกรรมอาชีพอิ่มเกษตร”

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า“มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ เครือข่าย OTOP อำเภอเมืองนครปฐม และเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) เขตภาคตะวันตก จัดงาน “มหกรรมอาชีพอิ่มเกษตร” ขึ้นในระหว่างวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ (สวนแสนปาล์ม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่งเสริมและจัดฝึกอบรมสาธิตวิชาชีพให้กับเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปได้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ สร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การแปรรูป และการตลาดสินค้าเกษตร เพื่อสร้างความกินดีอยู่ดี และยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และมุ่งสู่การเป็นสังคม 4.0 อย่างแท้จริง”

“สำหรับกิจกรรมเด่นที่จะเกิดขึ้นในงานนั้น ได้แก่ การฝึกอบรมและสาธิตวิชาชีพ มากกว่า 50 อาชีพ จาก 3 หมวดวิชา คือ หมวดอาหาร หมวดสิ่งประดิษฐ์ และหมวดการเกษตร โดยวิทยากรผู้ประกอบการมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ ในบรรยากาศการเรียนการสอนที่เป็นกันเอง โดยเสียค่าใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุ เริ่มต้นเพียง 20 บาท เท่านั้น” นางสาวกันยารัตน์ เชี่ยวเวช ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน ประธานการจัดมหกรรมอาชีพอิ่มเกษตร กล่าวถึงกิจกรรมภายในงาน

“นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาสร้างอาชีพในหัวข้อ “สร้างแบรนด์ดังให้ปังเว่อร์” โดย ทีมวิทยากรจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และการเสวนาโต้วาทีกันระหว่างเกษตรกร 2 รุ่น ในหัวข้อ “เกษตรก่อนเกษียณหรือเกษียณก่อนเกษตร?” สำหรับการส่งเสริมอาชีพสำหรับเยาวชนนั้น

เราได้จัดการประกวดการทำอาหาร “อิ่มเกษตร Cooking Contest : เชฟในฝัน ขาสั้นท้าดวล” โดยใช้เห็ดเศรษฐกิจเป็นวัตถุดิบหลัก ชิงเงินรางวัลกว่า 10,000 บาท และยังมีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยและอาหารเพื่อสุขภาพ จากผู้ผลิตถึงผู้บริโภคโดยตรง มากกว่า 100 ร้านค้า ”

**ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานมหกรรมอาชีพอิ่มเกษตร ได้ในระหว่างวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 – 20.00 น. ณ ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ (สวนแสนปาล์ม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม**

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่….สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน โทร. 034-355170, 064-1020792
Facebook fanpage : ตลาดนัดอาชีพอิ่มเกษตร.

ททท.สนง.สุพรรณบุรี…โทร 035 – 525880