มหกรรมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ (กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2)

มหกรรมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ (กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2)

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย( ททท. ) สำนักงานลพบุรี ขอเชิญเที่ยวชมงาน “มหกรรมวิถีชีวิต
กลุ่มชาติพันธุ์” (กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2) ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561 ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

นายอรรถพล วรรณกิจ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานลพบุรี กล่าวว่า กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ลพบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง) นั้น มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งประกอบด้วย ลาวพวน, ลาวแง้ว, ลาวเวียง, ลาวครั่ง, มอญ,ไทยเบิ้ง, ไทยยวน และไทยภาคกลาง

อีกทั้งยังมีเอกลักษณ์อันโดดเด่น ทั้งภาษา ประเพณี ความเชื่อ การแต่งกาย อาหาร ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ และเผยแพร่ให้อนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการซึมซับ และหวงแหนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และสามารถเชื่อมโยงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 รวมถึงเป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น เพื่อสร้างเศรษฐกิจที่ดีในภาพรวมของประเทศ จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก  จึงได้กำหนดจัดงาน “มหกรรมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์” (กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2) ขึ้นในระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561 ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมี ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 เป็นผู้กำหนดแนวทาง และสนับสนุนงบประมาณในการขับเคลื่อนกิจกรรม

ทั้งนี้ ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การสาธิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม และของดีบ้านฉัน จาก 4 จังหวัด (ลพบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง), กิจกรรมตลาดย้อนยุค จำหน่ายอาหารพื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์, การจัดแสดงนิทรรศการวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์, การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม เช่น การแสดงแสง สี เสียง, ลิเกเงินล้าน, ดนตรีลูกทุ่ง, การแสดงนาฏศิลป์, การแสดงพื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย

นอกจากนี้ ยังสามารถแวะเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่จัดงานฯ อาทิ ศาลพระกาฬ สถานที่ประดิษฐาน “เจ้าพ่อพระกาฬ” เทวรูปขอมโบราณ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองลพบุรี และวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ แหล่งโบราณคดีที่สำคัญ ศูนย์รวมความศรัทธาของชาวจังหวัดลพบุรี พร้อมเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวตามรอยละครบุพเพสันนิวาส อาทิ พระปรางค์สามยอด ปราสาทขอมโบราณ ศิลปะแบบบายน และ บ้านหลวงรับราชทูต (บ้านวิชาเยนทร์) บ้านพักของท้าวทองกีบม้า กับสามี เจ้าพระยาวิชาเยนทร์ หรือ คอนสแตนติน ฟอลคอน ขุนนางชาวกรีก คนโปรดของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นต้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี โทร. 036 – 414258 และ ททท.สำนักงานลพบุรี โทร. 036 – 770096 – 7 ได้ทุกวันเวลา 08.30 – 16.30 น. หรือ www.tat7.com และ Facebook Fanpage : Tat Lopburi  https://www.facebook.com/pages/Tat-Lopburi/180924715311196\