ทริปนี้ฟรี!!! “สมุทรสงคราม เสน่ห์ไทย เมืองสายน้ำ สามเวลา”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม

ชวนนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรม

“สมุทรสงคราม เสน่ห์ไทย เมืองสายน้ำ สามเวลา”

ในเดือนกรกฎาคม 2561

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม ร่วมกับพันธมิตร โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก และชุมชนท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม จัดกิจกรรม “สมุทรสงคราม เสน่ห์ไทย เมืองสายน้ำ สามเวลา” ภายใต้โครงการเที่ยวเมืองสายน้ำ…วิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน เพื่อสร้างการรับรู้กิจกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม กระตุ้นค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว ก่อให้เกิดการพักค้างและสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น ทั้งผู้ประกอบการที่พัก ร้านอาหาร ชุมชนท่องเที่ยวต่างๆ

นายจิรศักดิ์ อ่วมอุไร ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม กล่าวว่า กิจกรรม “สมุทรสงคราม เสน่ห์ไทย เมืองสายน้ำ สามเวลา” จะจัดขึ้นตลอดเดือนกรกฎาคม 2561 โดยจัดนิทรรศการแสดงภาพถ่ายเมืองสายน้ำ…สามเวลา ณ ห้องนิทรรศการ โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ตลอดเดือนกรกฎาคม เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวตลาดน้ำอัมพวา ได้ชมภาพถ่ายสื่อถึงจังหวัดสมุทรสงคราม ตามธีม “เมืองสายน้ำ…สามเวลา” ซึ่งจังหวัดสมุทรสงครามมีกิจกรรมให้ทำตลอดทั้งวัน อาทิ ในตอนเช้าสามารถใส่บาตรพระพายเรือทางน้ำ ในตอนกลางวันมีกิจกรรมล่องเรือไหว้พระหรือชมแหล่งท่องเที่ยวชุมชน และในเวลากลางคืนสามารถล่องเรือชมหิ่งห้อยได้

กิจกรรม “สมุทรสงคราม เสน่ห์ไทย เมืองสายน้ำ สามเวลา” จัดขึ้นสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาพักค้างภายในจังหวัดสมุทรสงคราม โดยนักท่องเที่ยวสามารถร่วมกิจกรรมได้โดยสำรองที่นั่งตามรายละเอียดข้างล่าง โดยกิจกรรม Highlight ที่ 1 ล่องเรือฟังปราชญ์ วิถีชุมชน ชื่นชมอัมพวา ในวันเสาร์ อาทิตย์ที่ 7-8, 14-15, 21-22 กรกฎาคม 2561 ลงเรือ ณ บริเวณหน้าห้องนิทรรศการ โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ล่องชมแหล่งท่องเที่ยว สัมผัสวิถีชีวิต เยี่ยมชมชุมชนริมน้ำ พร้อมฟังเรื่องราวเมืองสายน้ำ…สามเวลาจากปราชญ์ท้องถิ่นตัวแทนจากชุมชนต่างๆ สลับหมุนเวียนมาบรรยาย อาทิ ชุมชนบ้านบางพลั[บ้านริมคลอง บ้านสารภี ตลาดท่าคา ตลาดน้ำบางน้อย โรงเรียนนาเกลือ วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรสวนหลวง คลองโคน/คลองช่อง เป็นต้น

สำหรับกิจกรรม Highlight ที่ 2 ล่องเรือ ฟังปราชญ์ วิถีชุมชน ลอยกระทงพันธุ์พืช ในวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ และจันทร์ที่ 27-30 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยกระทงพันธุ์พืช ประกอบไปด้วยเมล็ดพรรณไม้ชายทะเลหลากหลายชนิด เช่น ตะบูน โพธิ์ทะเล จิกทะเล พังกาหัวสุมดอกขาว/แดง แสมดำ ลำพู เหงือกปลาหมอ

ซึ่งผู้นำความคิดริเริ่มนี้ มาจากเจ้าของกิจการ  “ภูษิต โฮมสเตย์” ต.คลองโคลน อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม โดยวิธีทำกระทงลูกตะบูนเพียงนำเมล็ดพรรณไม้ชายทะเลมาใส่รวมกันในเปลือกของลูกตะบูนที่ผ่าแล้วประดับด้วย ดอกแสม ดอกพังกาหัวสุมดอกขาว/แดง หรือดอกไม้อื่นๆ ที่หาได้ในพื้นที่เพื่อความสวยงาม

เสร็จแล้วนำไปลอยบริเวณปากอ่าวเพื่อให้กระแสน้ำพัดลูกตะบูนไปชายฝั่งและเมล็ดพรรณสามารถเจริญเติบโตต่อไป เป็นการอนุรักษ์ป่าชายเลนอีกกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจของจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เป็นวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร กิจกรรมลอยกระทงพันธุ์พืช ณ คลองโคน นับเป็นการร่วมทำความดีเพื่อสังคม ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่มาพักค้างในช่วงวันหยุดยาวนี้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติป่าชายเลน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ อีกทางหนึ่งด้วย

โดยนักท่องเที่ยวที่มาพักค้างและสนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ โทร. 081-614-6543 และ 094-429-4444 พิเศษจำนวนจำกัด วันเสาร์ อาทิตย์ ตลอดเดือนกรกฎาคม 2561 นี้เท่านั้น

Please #Hashtag your post #สมุทรสงครามเสน่ห์ไทยเมืองสายน้ำสามเวลา

คำยอดนิยม