เที่ยวงานวันผลไม้ของดีทองผาภูมิ และสืบสานประเพณีลานบ้าน ลานวัฒนธรรม ปี 2561

ขอเชิญทุกท่านไปสัมผัสความสวยงามของทองผาภูมิ และเที่ยวงานวันผลไม้ของดีอำเภอทองผาภูมิ และสืบสานประเพณีลานบ้าน ลานวัฒนธรรม ปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณลานจอดเฮลิคอปเตอร์ ภายในเขื่อนวชิราลงกรณ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน 2561 – 2 กรกฎาคม 2561 นี้

พบกับการจำหน่ายผลไม้ชั้นดี รสชาติอร่อย ที่ขึ้นชื่อของอำเภอทองผาภูมิ อาทิ เงาะทองผาภูมิ ทุเรียน ส้มโอ มังคุด ลองกอง มะไฟ สะตอ สับปะรด ฯลฯ ซึ่งทั้งหมดปลูก และได้ผลผลิตที่ดีในพื้นที่ของอำเภอทองผาภูมิ

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจำหน่ายพืชผักปลอดสารพิษ พันธุ์ไม้ท้องถิ่น สินค้าโอท็อปชื่อดังของอำเภอ คาราวานสินค้าราคาถูก ชมการสาธิต และการแสดงศิลปวัฒนธรรมของชนเผ่าต่าง ๆ อาทิ มอญ กะเหรี่ยง ลาว ม้ง เย้า ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิอีกด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ที่ทำการปกครองอำเภอทองผาภูมิ โทร. 0 3459 9745 / สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ โทร. 0 3459 9482