เที่ยวงาน NONTHABURI THE KING OF DURIAN วันที่ 7-11 มิถุนายน 2561

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต ร่วมกับ จังหวัดนนทบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี และ บริษัทประชารัฐรักสามัคคี นนทบุรี จำกัด จัดงาน “NONTHABURI THE KING OF DURIAN” ระหว่างวันที่ 7 – 11 มิถุนายน 2561 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต

เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การปลูกทุเรียนแบบวิถีนนท์ ตามภูมิปัญญาของชาวสวนจังหวัดนนทบุรี ส่งเสริมการตลาดทุเรียน ทุเรียนแปรรูป และผลิตภัณฑ์เกษตร ร่วมปลูกฝังการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ ส่งเสริมการคงไว้ซึ่งสวนทุเรียนให้บุคคลทั่วไปได้รู้จักที่มาของทุเรียนนนท์ที่กล่าวขวัญกันมายาวนานมิลืมเลือน ด้วยคุณภาพและความอร่อย

โดยภายในงานได้จัดให้มีการจัดแสดงนิทรรศการการปลูกทุเรียนแบบวิถีนนท์ จัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ทุเรียนนนท์(GI) การออกร้านจำหน่ายทุเรียนและผลไม้ต่างๆ จากเกษตรกรผู้ผลิตโดยตรง พร้อมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากทุเรียน สินค้าเกษตรปลอดภัย ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมสาธิตเมนูอาหารคาวหวานจากทุเรียน ที่ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหรือนำไปประกอบเป็นอาชีพได้

และไฮไลท์ของงาน คือ การประมูลทุเรียนนนท์ ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 9 มิถุนายนนี้ เพื่อนำรายได้มอบเป็นการกุศล โดยทุเรียนที่จะประมูลมีทั้งหมด 9 ลูก เป็นทุเรียนพันธุ์หมอนทอง 6 ลูก และพันธุ์ก้านยาว 3 ลูก รวมทั้งสิ้นกว่าล้านบาท

พร้อมพบกับนางสาวไทย 10 ปี 10 สมัย อาทิ คุณสาวิณี ปะการะนัง , คุณปรียานุช ปานประดับ , คุณยลดา รองหานาม , คุณจิรประภา เศวตนันทน์ , คุณอรอนงค์ ปัญญาวงศ์ , คุณฉัตฑริกา อุบลศิริ , ชลิดา เถาว์ชาลี , คุณปนัดดา วงศผู้ดี , คุณอังคณา หิรัญพฤกษ์ และ คุณกฤชภร หอมบุญญาศักดิ์ ที่มาร่วมสร้างสีสันภายในงาน

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 11 มิถุนายน 2561 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต