ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม ชวนเที่ยว “งานเทศกาลส้มโอขาวใหญ่และของดีสมุทรสงคราม” ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 2)

งานเทศกาลส้มโอขาวใหญ่และของดีสมุทรสงคราม ประจำปี 2566

(ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 18-27 สิงหาคม 2566

ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

นายอรรถพล วรรณกิจ ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม เปิดเผยว่า จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม และ ททท.สำนักงานสมุทรสงคราม กำหนดจัดงาน “เทศกาลส้มโอขาวใหญ่และของดีสมุทรสงคราม” ในช่วงก่อนถึงเทศกาลตรุษจีนและสาทรจีน เป็นประจำทุกปี โดยในครั้งนี้ ได้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18-27 สิงหาคม 2566 ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP รวมไปถึงสินค้าดีของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนจังหวัดสมุทรสงคราม

ส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ เป็นผลไม้เศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่สร้างชื่อเสียงและรายได้ให้กับเกษตรกรในจังหวัดสมุทรสงคราม จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น “สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์” หรือ Geographical Indications : GI  เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2553 โดยส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่จะมีลักษณะเด่นคือ มีผิวเรียบ ต่อมน้ำมันใหญ่ เปลือกหนา ไม่มีเมล็ด กุ้ง (กลีบของเนื้อส้มโอ) เนื้อในมีสีขาวอมเหลือง มีรสหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อย มีน้ำมากแต่ไม่แฉะ แกะร่อนไม่ติดเปลือก และเก็บได้นานเป็นเดือนหลังจากเก็บเกี่ยว ปลูกในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม เพราะมีแม่น้ำแม่กลองไหลผ่าน ในตอนกลางมีน้ำกร่อย และน้ำเค็มบริเวณปากอ่าว หรือเรียกได้ว่าเป็น “เมืองสามน้ำ”

รวมทั้ง มีภูมิอากาศเป็นแบบฝนเมืองร้อน ทำให้ผลไม้ที่ปลูกในพื้นที่มีรสชาติดี โดยเฉพาะส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ที่สามารถขึ้นได้ดี และเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภค ที่สำคัญจังหวัดสมุทรสงคราม ยังให้ความสำคัญกับการปรับปรุงคุณภาพให้เป็นส้มโอปลอดสารพิษ ซึ่งจะปลอดภัยแก่ผู้บริโภค และยังเป็นผลไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งที่ชาวไทยเชื้อสายจีนนิยมนำไปไหว้เจ้าในเทศกาลต่าง ๆ เพราะมีความเชื่อว่าถ้านำส้มโอร่วมเซ่นไหว้จะได้รับโชคลาภ เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของตนเอง และคนในครอบครัว

โดยภายในงาน นักท่องเที่ยวจะได้เลือกซื้อส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่และผลไม้ตามฤดูกาล จากเกษตรกรชาวสวนโดยตรงในราคาย่อมเยา รวมถึงผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP สินค้าดี และมีชื่อเสียงของจังหวัดสมุทรสงคราม อีกทั้ง สามารถเลือกท่องเที่ยวเชิงเกษตร เข้าไป ชม ชิม และช้อป ส้มโอขาวใหญ่ ผลไม้ตามฤดูกาล และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากส้มโอในสวนได้อีกด้วย

อบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม โทร. 0 3471 1495 หรือ ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม โทร. 0 3475 2847-8 E-mail : [email protected] หรือ Facebook ททท.สำนักงานสมุทรสงคราม

คำยอดนิยม