สำรวจแหล่งท่องเที่ยวทางการตลาด ในพื้นที่จังหวัดลพบุรีและสิงห์บุรี

วันนี้ (19 มี.ค. 66) กภก.นำโดย นางสาวสุรีพร พงษ์พานิช ผกภก. นายชัยวิทย์ เผื่อนอุดม และคณะ กภก. รวมทั้ง สลบ.นำโดย นายอรรคเดช เด่นดวง และนางสาวภัทราพร วงษ์ประยูร นำคณะสำรวจแหล่งท่องเที่ยว ณ จังหวัดลพบุรีและสิงห์บุรี ดังนี้


📍ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง street Art แนวเขื่อนกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา


📍เมืองโบราณบ้านคูเมือง
พร้อมพบปะผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อต่อยอดและกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่

คำยอดนิยม