คณะฯ เดินทางปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมประจำปี 2566

วันนี้ (29 มกราคม 2566) นายวิศณุ อรุณบำรุงวงศ์ รองผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลาง พร้อมด้วย นายชัยวิทย์ เผื่อนอุดม หนง.ภาคกลาง 1 และคณะฯ เดินทางปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี โดยได้เข้าร่วมงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมประจำปี 2566 ล่องเรือ ไหว้พระ ไหว้เจ้า

เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวและเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่นนทบุรี เส้นทาง ศาลเจ้าแม่ทับทิม – ศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น – วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร – ศาลหลักเมือง (เดิม) – วัดโตนด  – วัดบางระโหง – วัดไทรม้าใต้ – วัดแคนอก – พุทธสถานเชิงท่า หน้าโบสถ์ – วัดฉิมพลีสุทธาวาส – วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่วันที่ 22,29 มกราคม และ 5,12 กุมภาพันธ์ 2566 รวม 4 อาทิตย์ ผู้ที่สนใจสามารถเดินทางมาได้ โดยสามารถทะเบียนร่วมกิจกรรมตามวันที่มีการจัดกิจกรรมได้ตั้งแต่เวลา 06.00 -09.00 น. เป็นต้นไป ณ ที่เต็นท์ลงทะเบียนริมเขื่อนท่าน้ำนนท์ โดยวันนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

 

ผู้ลงข่าว Yumi_Gun/Karin.C

คำยอดนิยม