กองตลาดภาคกลาง เดินทางสำรวจแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วม

วันที่ 28 มกราคม 2566 นายวิศณุ อรุณบำรุงวงศ์ รองผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลาง ,นายชัยวิทย์ เผื่อนอุดม หนง.ภาคกลาง 1 พร้อมคณะฯ เดินทางปฏิบัติงานสำรวจแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมที่ผ่านมาอาทิ

– วัดภูเขาทอง

– วัดกษัตราธิราชวรวิหาร

พร้อมทั้งร่วมงาน ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก 2565 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 29 มกราคม 2566 ณ อุทยานประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยสถานการณ์การท่องเที่ยวในตัวเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและมาท่องเที่ยวในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ทำให้การจราจรติดขัด

 

 

ผู้ลงข่าว : Yumi_Gun/Karin.C

คำยอดนิยม