เดินทางลงพื้นที่สำรวจ ณ จังหวัด สมุทรสงคราม เพชรบุรี

วันที่ 8 ม.ค. 66 งานภาคกลาง 2 โดย น.ส.วันวิสาข์ ศรปาลีนันท์ (หนง.ภาคกลาง 2) น.ส.ฉัตรธิดา กิจสุวรรณ (พ.การตลาด 6) นายธวัล ศุภสร (พ.การตลาด 6) เดินทางสำรวจพื้นที่ จ. สมุทรสงคราม เพชรบุรี

โดยในช่วงเช้าเเวะชมสวนมะนาวโห่ ลุงสิริสมปอง เยี่ยมชม ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะนาวโห่ และหารือเเนวทางการจัดกิจกรรม DIY สำหรับกลุ่มครอบครัว เเละกลุ่มผู้มีรายได้สูง

ช่วงบ่ายเดินทางไปยังค่ายนเรศวรสำรวจพื้นที่และแหล่งที่พักเพื่อรองรับการจัดกิจกรรมสำหรับกลุ่ม Music Lover และกลุ่ม Sport Lover พร้อมกันนี้ได้หารือร่วมกับ สพบ. ในการดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดกลุ่ม Expat

 

ผู้ลงข่าว : Yumi_Gun