สำรวจเส้นทางท่องเที่ยวประวัติศาสตร์เชิงสร้างสรรค์ เส้นทางทวาราวดี ณ จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี

วันนี้ (6 ม.ค. 2566) นางสาวสุรีพร พงษ์พานิช ผกภก., นางสาวสุภาพันธุ์ จันทร์งาม หนง. ภาคกลาง 3 ,นายฐมพัฒน์ วัฒนผล และนางสาวมณีพร บุณยสุรักษ์ เดินทางสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวประวัติศาสตร์เชิงสร้างสรรค์ เส้นทางทวาราวดี ณ จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี ก่อนที่จะดำเนินการจัดจริง โดยเดินทางสำรวจร่วมกับทีมงาน สกจ. ทีมงาน สสพ. นอกจากนี้ยังมีคณะผู้แทนจากหอการค้าไทย นำโดยคุณธวัชชัย เศรษฐจินดา รองประธานหอการค้าไทย ทีมงานจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ YEC จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมสำรวจตามสถานที่ต่างๆ ดังนี้

1.พิพิธภัณฑ์บ้านดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี แหล่งขุดค้นสำคัญสมัยทวาราวดีของประเทศไทย

2.ชุมชนต้นแจงพัฒนา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ดูสาธิตการทำยาดมหัวโต /ร้อยลูกปัด

3.พิพิธภัณฑ์อู่ทอง

4.แหล่งขุดค้นทางโบราณคดี หมายเลข 14 (วิหารถ้ำ)


5.พบปะผู้ประกอบการและดูสถานที่โรงแรมโตโลโปตี้ ที่จะใช้ในการรับรองคณะในวันเดินทางจริง

ผู้ลงข่าว : Yumi_Gun

คำยอดนิยม