ขอเชิญร่วมงานวันวิสาขบูชา “ห่มผ้าพระเจดีย์ชัยมงคล” ณ วัดใหญ่ชัยมงคล

ขอเชิญร่วมงานวันวิสาขบูชา “ห่มผ้าพระเจดีย์ชัยมงคล” ณ วัดใหญ่ชัยมงคล ในวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561

ขอขอบคุณภาจากเพจ วัดใหญ่ชัยมงคล

วัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอเชิญพุทธศาสนิกชน และนักท่องเที่ยวทุกๆท่านร่วมงานบุญใหญ่ในวันวิสาขบูชา ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 ซึ่งทางวัดได้กำหนดจัดงานบุญห่มผ้าพระเจดีย์ชัยมงคล ซึ่งพระเจดีย์องค์นี้ ตามประวัติศาสตร์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งที่พระองค์ทรงชนะศึกยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชมังสามเกียด (มังกะยอชวา หรือพระมหาอุปราชมังสามเกียด

ตามที่พงศาวดารไทยและพงศาวดารมอญเรียก) แห่งกรุงหงสาวดี ครั้งนั้น เหล่าทหาร ตามเสด็จช้างทรงออกศึกไปไม่ทัน จึงมีโทษถึงประหารชีวิต สมเด็จพระวันรัต จึงได้ขอบิณฑบาตชีวิตทหารเหล่านั้นเอาไว้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชจึงทรงอภัยโทษให้ และให้ทหารสร้างอนุสรณ์ที่แสดงถึงชัยชนะของพระองค์  จึงได้เป็นพระเจดีย์ชัยมงคลองค์ใหญ่นี้ขึ้นมา

จนกระทั่งถึงปัจจุบัน ต่างก็มีนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปให้ความเคารพต่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอย่างเสมอมา ด้วยความศรัทธานี้ ทางวัดจึงได้จัดประเพณีห่มผ้าองค์พระเจดีย์ชัยมงคลขึ้นมา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในวันวิสาขบูชา และถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมกับบุรพกษัตราธิราช และเหล่าทหารของกรุงศรีอยุธยา ซึ่งในหนึ่งปี จัดขึ้นเพียงครั้งเดียวเท่านั้น

ในแต่ละปี มีผู้เข้าร่วมประเพณีห่มผ้าองค์พระเจดีย์เป็นจำนวนมาก ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพระนครศรีอยุธยาจึงขอประชาสัมพันธ์ให้พุทธศาสนิกชน  และนักท่องเที่ยวทุกๆท่านมาร่วมประเพณี ห่มผ้าองค์พระเจดีย์ชัยมงคล เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเอง และครอบครัว ในวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561

สอบถามเพิ่มเติม  ได้ที่  ททท.สำนักงานพระนครศรีอยุธยา โทร.0 3524 6076-7, พระมหาบรร วัดใหญ่ชัยมงคล โทร. 0 8396 37074