การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรี ขอเชิญเที่ยวชมงาน “มหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีของดีเมืองวีรชน” ระหว่างวันที่ 19 – 24 พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี

นางจิรารัตน์ มีงาม ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานลพบุรี กล่าวว่า การจัดงาน “มหกรรมเกษตรและเทคโนโลยี” หรือ “การประชุมวิชาการระดับองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” จะมีการจัดงานในระดับภาคอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อนำผลงานของสมาชิกองค์การฯ ที่ประสบความสำเร็จมาจัดแสดง เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมงาน ได้รับความรู้วิชาการเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางการเกษตรอย่างทั่วถึง

สำหรับในปีนี้ สถาบันการศึกษาเกษตรภาคกลาง สภาหอการค้าจังหวัดสิงห์บุรี สภาเกษตรกรจังหวัดสิงห์บุรี และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดจัด “การประชุมวิชาการระดับองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคกลาง ครั้งที่ 40”  ภายใต้ชื่องาน “มหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีของดีเมืองวีรชน” ระหว่างวันที่ 19 – 24 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี

ภายในงานพบกับ การประชุมวิชาการ โชว์ศักยภาพของนักศึกษาเกษตรฯ ภาคกลาง, นวัตกรรมผลงานของนักศึกษา, การประกวดไก่ชน ไก่สวยงาม ไก่สายพันธุ์ดี จากทั่วประเทศ, การชนไก่ (บ็อกซิ่ง) และไฮไลท์สำคัญของงาน ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ชมโชว์ไก่เก่ง ไก่ดี ที่มีราคาสูง ถึง 20 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมี การจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ปลาแม่ลาของแท้ อาหารจากแม่ครัวหัวป่าก์ ผลิตภัณฑ์ธงฟ้าราคาประหยัด และสินค้า OTOP ชั้นนำของจังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดใกล้เคียง, การจำหน่ายกล้วยพันธุ์คาเวนดิช ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงเป็นที่ยอมรับจากต่างประเทศ ซึ่งปลูกในจังหวัดสิงห์บุรี, การจำหน่ายพันธุ์ไม้หายากสินค้าสดจากไร่ สินค้าเกษตรอินทรีย์ ข้าวสารราคาถูก รวมทั้ง เชื้อเห็ด ของนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกันทำขึ้นเพื่อจำหน่ายเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ต่อไปในอนาคต ฯลฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผอ.จักรภพ มงคลสวัสดิ์  โทร. 086 – 8522295, 036 – 510982 และ ททท.สำนักงานลพบุรี โทร. 036 – 770096 – 7 ได้ทุกวันเวลา 08.30 – 16.30 น. หรือ www.tat7.com  และ Facebook Fanpage : Tat Lopburi