จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และหน่วยงานในภาครัฐ ภาคเอกชน กำหนดจัดงาน “อนุสรณ์ดอนเจดีย์” ในระหว่างวันที่ 18 มกราคม –1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเชิดชูวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย

และร่วมรำลึกถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่สามารถกอบกู้เอกราชให้ชาติไทยมีความเป็นอิสระมาจนทุกวันนี้ และที่พลาดไม่ได้ ชมการต่อสู้บนหลังช้างสุดยิ่งใหญ่สมจริงช้างชนช้างวีรกรรมยุทธหัตถีกู้ชาติเกียรติยศไว้ในแผ่นดิน ยิ่งใหญ่ตระการตา….แสง สี เสียง ช้าง ม้า นักแสดงหลายร้อยชีวิตที่ร่วมแสดงมหาวีรกรรมยุทธหัตถีครั้งนี้ นอกจากไฮไลท์ดังกล่าวแล้วยังมีกิจกรรม

และการแสดงอีกมากมาย อาทิ การประกวดร้องเพลงเยาวชน ประชาชน/ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น, การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน, การประกวดธิดาดอนเจดีย์, การแสดงนิทรรศการศาสตร์พระราชา, การออกร้านธารากาชาด/เฮฮาพาโชค, การแสดงดนตรีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง, การออกร้านจำหน่ายสินค้าต่างๆ และร่วมชม ชิม ช้อป การออกร้านนิทรรศการ “วิถีเมืองเหน่อ” และสินค้า OTOP จากทั้ง 10 อำเภอ

**รอบการแสดงยุทธหัตถีในวันที่ 18,19,20,24,25,26,27,29,30,31 มกราคม และ 1 กุมภาพันธ์ 2563**

**การแสดงยุทธหัตถีประกอบแสงและเสียงบัตรราคา 100 บาท ทุกที่นั่ง ไม่ระบุเลขที่นั่ง

แสดงในเวลา 19.00 – 20.15 น.**

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 0 3553 5377

และ ททท. สำนักงานสุพรรณบุรี โทร. 0 3552 5880 , 0 3552 5867