สถานีข่าวเที่ยวภาคกลาง

เทศกาลอาหารผลไม้และของดีนครปฐม

ขอเชิญเที่ยวงาน

“เทศกาลอาหารผลไม้และของดีนครปฐม”

ประจำปี 2561 ครั้งที่ 33

จังหวัดนครปฐม ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดนครปฐม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี เทศบาลนครนครปฐม และวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร กำหนดจัดงาน เทศกาลอาหารผลไม้และของดีนครปฐม ประจำปี 2561 ครั้งที่ 33  ระหว่างวันที่ 16 – 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม เพื่อประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงสินค้า ผลผลิตด้านการเกษตรและอาหารนานาชนิดให้แพร่หลาย อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการรักษาคุณภาพสินค้าและผลผลิตของจังหวัดนครปฐมให้ได้มาตรฐาน และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว เผยแพร่วัฒนธรรม ประเพณีของจังหวัดนครปฐมด้วย

สำหรับกิจกรรมภายในงานได้จัดเป็นโซนต่างๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่ โซนอาหาร จำหน่ายอาหารอร่อยขึ้นชื่อ อาหารถิ่น ของฝาก ของที่ระลึก และเมนูพิเศษ หูฉลามน้ำแดง จากร้านพรชัยโภชนา ชามละ 59 บาท เท่านั้น , โซนชิมผลไม้ อิ่มละ 50 บาท พบกับผลไม้ขึ้นชื่อสดๆ จากสวน อาทิ ส้มโอ ชมพู่ ฝรั่ง ผลไม้ตามฤดูกาล พร้อมน้ำผลไม้สด , โซนจำหน่ายผลไม้ , โซนข้าวหลาม , โซนยานยนต์ , โซนเกษตรกรรม จำหน่ายผักปลอดภัยและกล้วยไม้จากผู้ประกอบการในจังหวัด , โซนปศุสัตว์ จัดนิทรรศการด้านปศุสัตว์ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์ในราคาพิเศษ ,   สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ระดับ 5 ดาว , โซนอาหารโต๊ะจีน ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการโต๊ะจีนนครปฐม จัดเมนูอาหารเด็ดจากราคาโต๊ะละ 1,800 บาท เหลือเพียงโต๊ะละ 1,499 บาท จำหน่ายวันละรอบ เวลา 18.00 น. จำนวนจำกัด โดยผู้ประกอบการโต๊ะจีนทุกรายที่มาร่วมในงานได้รับป้ายรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

และที่พิเศษในปีนี้ โซนท่องเที่ยวและวัฒนธรรม นอกจากจะประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดนครปฐมแล้ว ยังได้รับความร่วมมือจากสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท.) และ สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย (สนท.) ร่วมนำแพคเกจท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ มาแนะนำและจำหน่ายให้ผู้เข้าร่วมชมงานในราคาพิเศษอีกด้วย

สอบถามรายละเอียดงานเพิ่มเติมและจองโต๊ะจีน ได้ที่…สำนักงานหอการค้าจังหวัดนครปฐม โทร. 034-254647, 034-254231

สอบถามข้อมูลท่องเที่ยวนครปฐม ได้ที่… ททท. สำนักงานสุพรรณบุรี โทร. 035-525867 , 035-525880