Uncategorized

“งานมหกรรมหุ่นฟางนกและงานกาชาดจังหวัดชัยนาท”ประจำปี 2561 ครั้งที่ 33

“งานมหกรรมหุ่นฟางนกและงานกาชาดจังหวัดชัยนาท
ประจำปี 2561 ครั้งที่ 33

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรี ขอเชิญร่วม “งานมหกรรมหุ่นฟางนกและงานกาชาดจังหวัดชัยนาท” ประจำปี 2561 ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 2 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณเขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท

          นายอรรถพล วรรณกิจ  ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานลพบุรี กล่าวว่า “งานมหกรรมหุ่นฟางนก” เป็นงานประเพณีที่สืบสานต่อกันมานานถึง 33 ปี ซึ่งถือว่า “หุ่นฟางนก” เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดชัยนาท และมีเพียงหนึ่งเดียวในโลกที่หาชมได้แค่ในจังหวัดชัยนาทเท่านั้น ทางจังหวัดชัยนาท จึงร่วมกับ ททท.สำนักงานลพบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัด “งานมหกรรมหุ่นฟางนกและงานกาชาดจังหวัดชัยนาท” ประจำปี 2561 ครั้งที่ 33 ขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณเขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยว และศักยภาพสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาท ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน สินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

โดยภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ ขบวนแห่หุ่นฟางนกสวยงาม, การออกร้านชิงโชคจากกาชาดจังหวัด, มหกรรมต้นไม้, นิทรรศการและการออกร้านของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน, การออกร้านจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรของกลุ่มแม่บ้าน, การจำหน่ายสินค้าหัตถกรรม สินค้า OTOP ระดับ 5 ดาว และของดีจังหวัดชัยนาท เป็นต้น

นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังสามารถแวะเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่จัดงานฯ อาทิ นมัสการหลวงพ่อธรรมจักร พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชัยนาท ณ วัดธรรมามูลวรวิหาร, นมัสการหลวงปู่ศุข อดีตพระเกจิอาจารย์ ที่ชาวชัยนาทให้ความเคารพเลื่อมใส ณ วัดปากคลองมะขามเฒ่า, เที่ยวชมศูนย์อนุรักษ์นก ซึ่งมีกรงนกขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชีย พร้อมช้อปปิ้งสินค้า OTOP ณ สวนนกชัยนาท เป็นต้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท  โทร. 056 – 411234 และ ททท.สำนักงานลพบุรี  โทร.036 – 770096 – 7 ได้ทุกวันเวลา 08.30 – 16.30 น. หรือ www.tat7.com และ Facebook Fanpage  : Tat Lopburi https://www.facebook.com/pages/Tat-Lopburi/180924715311196