Provinceกรุงเทพมหานครสถานีข่าวท่องเที่ยวไทยสถานีข่าวเที่ยวภาคกลาง

เทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2561

 

#งานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ครั้งที่38

(Thailand Tourism Festival : TTF 2018)

วันที่ 17-21 มกราคม 2561

เวลา 12.00-22.00 น.

สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร

 

ททท. กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐ

และภาคเอกชน ร่วมจัดงานมหกรรมท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

(ให้ชมฟรี!)ในรอบปี พ.ศ.2561

“ปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋อย่างยังยืน”

 

 

การจัดงานดังกล่าว มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักท่องเที่ยวทั่วไปทั้งในและต่างชาติ ชุมชนที่มีวิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พันธมิตรธุรกิจท่องเที่ยว เยาวชน นิสิต-นักศึกษา โดยมีรูปแบบการจัดงาน แบ่งเป็นพื้นที่โซนต่าง ๆ ดังนี้

โซนที่ 1  โซน “เที่ยวตามรอยพระบาท ตามศาสตร์พระราชา”

บริเวณหน้าลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6

โซนที่ 2 โซนแนะนำโปรแกรมและสินค้าท่องเที่ยวภายในประเทศ ปี 2561

แนะนำโปรแกรมและสินค้าท่องเที่ยวภายในประเทศ ตลอดปี 2561 ภายใต้แผนตลาด ททท. ปี 2561 ประกอบด้วยโครงการหลัก ได้แก่ 12 เมืองต้องห้าม…พลาด Plus  ท้าเที่ยวข้ามภาค  วันธรรมดาน่าเที่ยว  ผู้หญิง  ผู้สูงวัยสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว และร้านสินค้าที่ระลึก TAT Shop

โซนที่ 3  โซนหมู่บ้านท่องเที่ยว 5 ภูมิภาค (กลาง-ตะวันออก-เหนือ-ใต้-อีสาน)

จัดกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้ความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ “ท่องเที่ยววิถีไทย” 5 ภูมิภาค รวมถึงกระตุ้นให้เกิดความต้องการเดินทางไปยัง 5 ภูมิภาค  กิจกรรมในหมู่บ้านท่องเที่ยว 5 ภูมิภาค แสดงถึงวิถีชีวิตของคนไทยในแต่ละภูมิภาคประชาสัมพันธ์สื่อสารถึงภาพลักษณ์ของแต่ละภูมิภาคด้านการท่องเที่ยว การแสดงประจำหมู่บ้าน สินค้า OTOP ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และอาหารดังเมนูเด่นของพื้นบ้านประจำภูมิภาค ของฝากกลับบ้านการให้ข้อมูลข่าวสารของแต่ละภูมิภาคท่องเที่ยว ประกอบด้วย

  • ภูมิภาคภาคกลาง Theme  “สุขกลางใจใกล้แค่เอื้อม”
  • ภูมิภาคภาคตะวันออก Theme  “สีสันตะวันออก”
  • ภูมิภาคภาคเหนือ Theme  “เหนือฝันล้านแรงบันดาลใจ”
  • ภูมิภาคภาคใต้ Theme  “ปักษ์ใต้ปักหมุดหยุดเวลา”
  • ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Theme “อีสานแซ่บนัว”

โซนที่ 4  โซนอาหารเด่นอาหารดัง50 เขต ของ กทม. ปะทะอาหารดังจาก 5 ภูมิภาคทั่วไทย

โซนที่ 5  โซนเวทีกลาง

จัดพิธีเปิด ต้อนรับบุคคลสำคัญ จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย 5 ภาค การแสดงร่วมสมัย

และการแสดงจากศิลปินที่ได้รับความนิยม และจัดขบวนแห่วิถีไทย 5 ภูมิภาค

โซนที่ 6  โซน TAT Studio

จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แคมเปญโฆษณาชุดใหม่ล่าสุดของ ททท. “ปีเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน:

Amazing Thailand Tourism Year 2018” ในบรรยากาศจำลอง Studio โดยมีกิจกรรมภายในโซนดังนี้

  • เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
  • กิจกรรมจาก TAT Call Center 1672
  • กิจกรรมจาก อนุสาร อสท.
  • กิจกรรมจาก Indy วิถีไทย

โซนที่ 7  โซนกิจกรรมท่องเที่ยว Outdoor Fest

โซน Outdoor Fest และ Food Trucks

โซนที่ 8  โซน TAT LAB

นำเสนอสินค้าและกิจกรรมภายใต้เครือข่ายชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับรางวัลกินรี

เพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้เกิดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่

โซนที่ 9  โซนกิจกรรม CSR“ขยะให้โชค”

จัดกิจกรรม “ขยะให้โชค” สร้างจิตสำนึกใส่ใจสิ่งแวดล้อมให้นักท่องเที่ยว และ/หรือจัดกิจกรรม

ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร เช่น

โซนที่ 10  โซนประชารัฐร่วมใจ

หน่วยงานพันธมิตรร่วมจัดกิจกรรม เช่น SCG บางจาก ปตท. ไทยเบฟเวอเรจ โครงการหลวง และ/หรือ โครงการตามพระราชดำริ ฯลฯ