สถานีข่าวท่องเที่ยวไทยสถานีข่าวเที่ยวภาคกลาง

กิจกรรมพิชิตยอดเขาล้อมหมวก ประจำปี ๒๕๖๑

กิจกรรมพิชิตยอดเขาล้อมหมวก ประจำปี ๒๕๖๑
สักการะรอยพระพุทธบาทจำลอง  ชมวิว ๓๖๐ องศา มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และความงดงามทางธรรมชาติของชายหาด ๕ ดาว
 
เปิดให้พิชิตยอดเขาล้อมหมวก เฉพาะวันหยุดยาว ๓ วันขึ้นไป เท่านั้น
(ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)

 
เปิดลงทะเบียน เวลา ๐๖.๐๐  – ๑๐.๓๐ น.


ลำดับขั้นตอนการพิชิตยอดเขา
๑.ลงทะเบียนสถิติ
๒.ลงทะเบียนแจ้งความจำนงค์ขอรับใบเกียรติบัตร (มีค่าธรรมเนียม ๖๐ บาท  โดยไม่บังคับ)
๓.วัดความดัน เพื่อเช็คร่างกาย

** กรณีลงทะเบียนสถิติแล้ว  ต้องขึ้นภายในเวลาที่กำหนด ๐๖.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.
หากเกินเวลาตามที่กำหนดเราไม่อนุญาตให้ขึ้นพิชิตยอดเขาเด็ดขาด

ข้อปฏิบัติ
๑.สวมถุงมือ
๒.สวมรองเท้าผ้าใบเท่านั้น (ไม่อนุญาตรองเท้าแตะ)
๓.ห้ามถ่ายรูปติดบริเวณสนามบินเด็ดขาด
๔.ห้ามทิ้งขยะเด็ดขาด

** ระหว่างทางมีน้องทหารดูแลประจำจุดโดยตลอด
** อนุญาตให้เตรียมน้ำดื่มขึ้นไปได้

** เช็คร่างกายให้พร้อม  เพราะการพิชิตเขาในครั้งนี้ มีบันไดเพียง ๔๙๖ คั่น  (ถึงช่วงกลางภูเขา) และจะเป็นการไต่เชือกจนถึงยอดเขา