สถานีข่าวเที่ยวภาคกลาง

ย้อนวันวานเมืองสุพรรณ

ททท.สำนักงานสุพรรณบุรี

ขอเชิญย้อนวันวานเมืองสุพรรณ

สี่เสือดังเมืองสุพรรณจะออกปล้นสะท้านเมืองเดิมบาง

อำเภอเดิมบางนางบวชและประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรีสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ทรงทุ่มเทพระสติปัญญา ทรงเสียสละหยาดเหงื่อพระวรกาย วางแนวทางพระราชดําริกว่า 4,447 โครงการกระจายอยู่ ในทุกจังหวัดของประเทศไทย ครอบคลุม ทุกปัญหาของประชาชน เพื่อพัฒนาประเทศไทยนำพาประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ชาวอำเภอเดิมบางนางบวชร่วมใจกันแสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ไทย  และเป็นการเฉลิมพระเกียรติต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตลอดจนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทย

อำเภอเดิมบางนางบวชร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรีได้กำหนดการจัดงาน “โครงการปกป้อง สถาบัน สันติ สามัคคี และกิจกรรมย้อนวันวานเมืองสุพรรณ” ประจำปี 2560  ในระหว่างวันที่ 3 – 5 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตอำเภอเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรีให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากยิ่งขึ้น กิจกรรมภายในงาน อาทิ นิทรรศการเทิดพระเกียรติ, การแสดงวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ, การออกร้าน OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน,  มหกรรมอาหารอร่อยของดีเมืองสุพรรณ, การแสดงแสงสีเสียงย้อนวันวานเมืองสุพรรณ “สี่เสือเมืองสุพรรณ” ฯลฯ

นอกจาก ชม ชิม ช้อป ภายในงานนี้แล้ว ททท.สุพรรณบุรี ขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียง อาทิ  บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ แหล่งรวมร่วมสัตว์นานพันธุ์ ทั้งบนบกและในน้ำมีครบ อ.เดิมบางนางบวช, สักการะพระอาจารย์ธรรมโชติ เกจิดังสมัยอยุธยา วัดเขานางบวช อ.เดิมบางนางบวช, เดินหาของกินอร่อยๆ สัมผัสวิถีชีวิตตลาดเก่าแกอายุกว่า 100 ปี ตลาดท่าช้าง อ.เดิมบางนางบวช, สักการะหลวงพ่ออิ่ม เกจิดังแห่งวัดหัวเขา อ.เดิมบางนางบวช, พลาดไม่ได้ “มณฑปหลวงพ่อแจ่ม – หลวงพ่อแบน” ภายในยอดมณฑป บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และมีรอยพระพุทธบาทจำลองที่มีอายุนานกว่า 100 ปี วัดเดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช ฯลฯ

รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่….ที่ว่าการอำเภอเดิมบางนางบวช โทร.035 – 578420 ต่อ 2 หรือ ททท.สำนักงานสุพรรณบุรี โทร.035-525880