สถานีข่าวเที่ยวภาคกลาง

ปิดอุทยานราชภักดิ์เป็นการชั่วคราว

ปิดอุทยานราชภักดิ์เป็นการชั่วคราว
 
อุทยานราชภักดิ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ว่ามีกำหนดปิดอุทยานราชภักดิ์เป็นการชั่วคราว เพื่อปรนนิบัติบำรุงรักษาพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพมหากษัตริย์ทั้ง 7 พระองค์และพื้นที่โดยรอบ ซึ่งเป็นไปตามแผนงานบำรุงรักษาประจำปี 2560 ของกองทัพบก ระหว่างวันที่ 15-30 พฤศจิกายน 2560 รวมระยะเวลา 15 วัน โดยนักท่องเที่ยวจะสามารถเข้าสักการะได้ตามปกติในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป