สถานีข่าวเที่ยวภาคกลาง

ชักพระ เล่นเพลง ตักบาตรกลางน้ำ

ททท.สำนักงานสุพรรณบุรี ชวนมาเป็นส่วนหนึ่งในการ

สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ชักพระ เล่นเพลง

ตักบาตรกลางน้ำ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี สภาวัฒนธรรมอำเภอบางปลาม้า สภาวัฒนธรรมตำบลบ้านแหลม วัดป่าพฤกษ์ เทศบาลตำบลบ้านแหลมพัฒนา และชุมชนตำบลบ้านแหลม ร่วมสืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีชีวิตท้องถิ่นริมแม่น้ำท่าจีน กำหนดจัดงาน ประเพณีทำบุญชักพระเล่นเพลงทำบุญตักบาตรกลางน้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2560   ณ วัดป่าพฤกษ์  ตำบลบ้านแหลม  อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นที่ผูกพันกับสายน้ำและเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณไม่ต่ำกว่า 100  ปี ผ่านมาแล้ว เมื่อถึงช่วงหลังวันออกพรรษาของทุกปีชาวบ้านจะอัญเชิญพระพุทธรูปออกจากสถานที่ตั้งสักการะนำมาประดิษฐานในมณฑลพิธีแล้วนำพระปฏิมากรที่ศักดิ์สิทธิ์ (เรือพระ) ล่องไปตามลำน้ำท่าจีนเพื่อให้ประชาชนที่ศรัทธาได้กราบนมัสการร่วมอนุโมทนาบุญ และเป็นสัญญาณในการนัดหมายให้มาร่วมตักบาตรในเช้าวันรุ่งขึ้น ในขณะเดียวกันบรรดาพ่อเพลงแม่เพลงพื้นบ้านร่วมขับขานตำนานเพลงโบราณ เช่น เพลงเรือ, เพลงฉ่อย, เพลงอีแซว, เพลงเกี่ยวข้าว, เพลงพวงมาลัย, นำหน้าขบวนพิธีชักพระ สร้างความสนุกสนานตลอดลำน้ำอันเป็นภาพที่หาชมได้ยากในยุคปัจจุบัน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่…เทศบาลตำบลบ้านแหลมพัฒนา โทร.035 – 440836-7

เจ้าอาวาสวัดป่าพฤกษ์ โทร.081 – 6954450 / ททท.สำนักงานสุพรรณบุรี 035-525880

www.tatsuphan.net