Video : รายการทีวี

15,000 ไมล์ จากอัลไต สู่ สุวรรณภูมิ_13

รายงาน วันที่สิบสามของการเดินทาง คณะปฎิบัติการภารกิจพิเศษ มหัศจรรย์เมืองไทย-ใต้ฟ้าพระบารมี คาราวานท่องเที่ยวกับวัฒนธรรม “15,000 ไมล์ จาก อัลไต(จีน) สู่ สุวรรณภูมิ(ไทย)” ระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม 2555