Video : สถานีข่าวภาคกลาง

ทัศนศึกษาสำหรับสื่อมวลชน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดทัศนศึกษาสำหรับสื่อมวลชน เส้นทาง จ.กาญจนบุรี – จ. นครราชสีมา ในวันที่ 8 – 10 มิถุนายน 2555 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบการศึกษา เปิดโลกทัศน์และการมีส่วนรวมเรียนรู้ รวมถึงเป็นการสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดี ระหว่าง ททท. กับ สื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนุบรี