Video : สถานีข่าวภาคกลาง

น้ำตกห้วยแม่ขมิ้่น

น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ เกิดจากลำห้วยแม่ขมิ้นไหลผ่านเทือกเขาหินปูนที่ลดหลั่นกันลงมาเป็นชั้นๆ เกิดเป็นน้ำตกเจ็ดชั้น ได้แ่ก่ ชั้นดงว่าน, ม่านขมิ้น, วังหน้าผา, ฉัตรแก้ว, ไหลจนหลง, ดงผีเสื้อ และ ร่มเกล้า แล้วไหลลงอ่างเก็บน้ำเขืศรีนครินทร์
โดยนักท่องเที่ยวสามารถใช้เส้นทางจากถ้ำพระธาตุ – น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น ระยะทาง 41 กม. ที่ทำเสร็จเรียบร้อย ให้นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางสู่น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น สะดวกยิ่งขึ้น