Video : สถานีข่าวภาคกลาง

มหกรรมกล้วยไม้ไทย

มหกรรมกล้วยไม้ไทย ใต้ร่มพระบารมี อยู่ที่การจัดนิทรรศการกล้วยไม้เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของทั้ง 3 พระองค์ที่เกี่ยวข้องกับกล้วยไม้และการเกษตร โดยมีการเนรมิตสวนกล้วยไม้ภายใต้โครงสร้างไม้ไผ่ ในบรรยากาศกึ่งแกลลอรี่ นอกจากนี้ยังมีโดมแห่งการเรียนรู้กล้วยไม้ไทย ที่จัดแสดงกล้วยไม้ 9 สายพันธุ์จำนวนกว่า 3000 ต้นพร้อมจัดแสดงผลงานการประกวดกล้วยไม้สายพันธุ์ต่างๆ รวมถึงสวนกล้วยไม้ประเภทสวนธรรมชาติและประเภทความคิดสร้างสรรค์ ที่มีความงดงามตระการตา