Video : สถานีข่าวภาคกลาง

เขาเล่าว่า…@จังหวัดอ่างทอง

#เขาเล่าว่า……
@จังหวัดอ่างทอง “เมืองพระใหญ่”

ที่นี่มี : “พระประทานพร” 3 ข้อ ให้กับผู้ที่ต้องการไปเที่ยวสามารถไปกราบไหว้&สัมผัสได้ครบ ทั้ง 3 ที่ 3 องค์ จะเสริมสิริมงคล “มั่ง มี ศรี สุข” คือ

องค์ที่ 1 ให้ไปสัมผัสลูกแก้วที่ฐานพระ ท่านจะประทานพรให้ สุขภาพสดใสแข็งแรง และความสวยงาม (หลวงพ่อสด-พระสงฆ์องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย @ วัดจันทรังษี อ.เมือง จ.อ่างทอง)

องค์ที่ 2 ให้ไปสัมผัสที่ปลายพระหัตถ์พระพุทธเจ้าองค์ใหญ่ ท่านจะประทานพรให้ ตำแหน่งหน้าที่การงาน กิจการเจริญรุ่งเรือง ร่ำรวย เป็นใหญ่เป็นโต (หลวงพ่อใหญ่-พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย @วัดม่วง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง)

องค์ที่ 3 ให้ไปสัมผัสที่ฝ่าพระบาทพระนอน ท่านจะประทานพรให้มั่งคั่งบารมี อายุยืนยาว (พระนอน-องค์ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย @ วัดขุนอินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง)