UNSEEN

UNSEEN เพชรบุรี

ชั่งหัวมัน Chang Hua Man Royal Project
โครงการชั่งหัวมัน เป็นชื่อโครงการตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อต่อสู้กับภัยแล้งและจัดทำแปลงเกษตรตัวอย่างแบบบูรณาการและเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส ตั้งอยู่ในเขตอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี


ปูชักสะพานยก Fresh Crab
วิถีชีวิตชาวประมงท้องถิ่นหนึ่งเดียวประเทศไทย บริเวณสะพานหิน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อชาวบ้านจับปูได้จะนำมาใส่ถุงตาข่ายและแขวนห้อยไว้ที่สะพานให้ปูแช่น้ำเพื่อรักษาความสด เมื่อมีคนมาหาซื้อปู บรรดาแม่ค้าปู จะรีบวิ่งแข่งไปสาวเชือกชักปูในตาข่ายขึ้นมาเพื่อเสนอกับลูกค้า จึงเป็นที่มาของชื่อ


ดอกเกลือ Salt Spa
เกลือที่เห็นอยู่ทั่วไปอาจจะดูธรรมดาไม่มีคุณค่ามากมาย แต่ดอกเกลือบริสุทธิ์ที่ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี มีแร่ธาตุที่มีประโยชน์มากกว่าถึง 80 ชนิด จึงเหมาะสำหรับนำมาทำเกลือสปาอย่างยิ่ง