UNSEEN

UNSEEN พระนครศรีอยุธยา

ตลาดบก – ตลาดน้ำ กรุงศรีอยุธยา Thai – Style Market
เที่ยว ชม ช็อป ชิม ในตลาดกรุงเก่า จากกระแสความสนใจและการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่นิยมการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่มีของกิน ของใช้ นานาชนิดให้เลือกจับจ่ายใช้สอย จึงเป็นเหตุให้เกิดตลาดหลากหลายรูปแบบขึ้นในอยุธยา นักท่องเที่ยวสามารถเลือกไปเที่ยว ชม ได้ตามความชอบ มีทั้งตลาดที่ก่อเกิดขึ้นใหม่ให้เป็นศูนย์รวมของการจับจ่าย และตลาดเก่าที่มีอายุกว่าครึ่งศตวรรษ อาทิ ตลาดน้ำกรุงเก่าวัดท่าการ้อง ตลาดอยุธยาคลองสระบัว ตลาดโก้งโค้ง ตลาดน้ำอโยธยา ตลาดลาดชะโด ตลาดหัวรอ


ช้างเข้าโรงเรียนประจำ (โรงเรียนสอนช้าง) Elephant Stay
โรงเรียนจับเชิง (Elephant Stay) เป็นโรงเรียนสอนและฝึกช้างในแบบฉบับอยุธยา พร้อมฝึกควาญช้างให้ดูแลเอาใจใส่ช้างด้วยใจเมตตาต่อสัตว์ที่มีคุณูปการต่อแผ่นดินอยุธยา นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมวิธีการเลี้ยงช้างและให้อาหารช้างพร้อมชมการฝึกสอนช้างได้อย่างใกล้ชิด และหากสนใจจะอยู่ดูแลช้างด้วยตนเอง โรงเรียนจับเชิง ก็มีแพคเกจต่าง ๆ ให้เลือกได้ตามความสนใจ


โชว์รูมสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก The Support Arts and Craft International Centre of Thailand
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเสมือนประตูบานสำคัญที่เปิดตลาดการค้าและขยายงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านออกสู่ตลาดโลก รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการออกแบบที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพมาตรฐาน รักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทย พัฒนาความแปลกใหม่ให้ผลิตภัณฑ์ (เข้าชมฟรี)