สถานีข่าวท่องเที่ยวไทย

เทศกาลเข้าพรรษาภาคกลางไปเที่ยวประเพณีเข้าพรรษา 4 จังหวัด 4 แบบ

เทศกาลเข้าพรรษาภาคกลางไปเที่ยวประเพณีเข้าพรรษา 4 จังหวัด 4 แบบ

“เที่ยวเข้าพรรษาภาคกลาง” กิจกรรมท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลเข้าพรรษามีทุกจังหวัดนักท่องเที่ยวสามารถไปร่วมทำกิจกรรมท่องเที่ยวไหว้พระทำบุญถวายต้นเทียนในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาได้ทั่วทั้งประเทศ แต่หากจะ “เที่ยวเข้าพรรษาภาคกลาง” ใน ปีท่องเที่ยววิถีไทย ปีนี้ อยากจะขอแนะนำเดินทางไปท่องเที่ยวทริปเดียวสามารถเที่ยวงานเทศกาลเข้าพรรษา ครบ 4 งาน 4 แบบ 4 สไตล์ ใน 4 จังหวัด อันประกอบ  ประเพณีเดินเทียนและตักบาตรดอกไม้@วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กทม. ประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา(หนึ่งเดียวในโลก)@สระบุรี ต่อด้วย Unseenประเพณีแห่เทียนทางน้ำ@พระนครศรีอยุธยา ปิดท้ายด้วย ประเพณีแห่เทียนพรรษาภาคกลาง(ชมขบวนแห่เทียนความยิ่งใหญ่ไม่แพ้อุบลราชธานี&นครราชสีมา แต่มีความแตกต่างต้องไปเที่ยวพิสูจน์กัน)@สุพรรณบุรี   เป็นต้น

ผู้อำนวยการ ททท.ภูมิภาคภาคกลาง (นายสมชาย ชมภูน้อย) ได้ให้ข่าวว่าเดือนกรกฎาคมนี้ ถือเป็นช่วงฤดูฝนหรือหน้าฝนค้นหาความสุข ตามแผนการกระตุ้นตลาดท่องเที่ยวในเดือนนี้ จึงออกแนว “เที่ยวเข้าพรรษาภาคกลาง…ไหว้พระทำบุญ” เพื่อกระตุ้นการตลาดท่องเที่ยว หรือสร้างบรรยากาศการเที่ยวอย่างมีสไตล์ในหน้าฝนในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งมีวันหยุดติดต่อกันหลายวันนักท่องเที่ยวสามารถท่องเที่ยวกับทัวร์ไหว้พระ ทำบุญถวายต้นเทียน ได้ทั้ง 17 จังหวัดภาคกลาง หรือจะเป็นพื้นที่แนะนำที่น่าสนใจของภาคกลาง 4 งานที่มีความหลากหลายสไตล์น่าท่องเที่ยวเป็นอย่างมากอันประกอบด้วย

ประเพณีเดินเทียนและตักบาตรดอกไม้ วันที่ 8-10 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-21.00 น.
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร
เพื่อเป็นการเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเข้าพรรษาของประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งให้พุทธศาสนิกชนกับกิจกรรมประเพณีที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาและช่วงเทศกาลเข้าพรรษาของประเทศไทย
ประเพณีเดินเทียนและตักบาตรดอกไม้ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประกอบด้วยกิจกรรม :-
วันอาสาฬบูชา ( วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560 )
กิจกรรมประเพณีเดินเทียน (เวียนเทียน) ทุกๆ 1ชั่วโมง
รอบเวลา 09.00 , 10.00 , 11.00 , 12.00 , 13.00 , 14.00 , 15.00 , 16.00 , 17.00 , 18.00 , 19.00 และ 20.00 น.
วันเข้าพรรษา ( วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2560 )
กิจกรรมประเพณีตักบาตรดอกไม้วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เริ่มเวลา 17.00 น.เป็นต้นไป

กิจกรรม “ไหว้พระ 11 วัด รัตนโกสินทร์” สิริมงคลชีวิต (วันจันทร์(วันหยุดชดเชย)ที่ 10 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป)
ททท. ร่วมกับ ขสมก. จัดรถเวียน”ไหว้พระ 11 วัด รัตนโกสินทร์”…ฟรี รับของที่ระลึก ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ระหว่าง 8 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2560   เวลา 09.00-17.00 น.

(โดยทุกวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ โดยให้บริการฟรี) กิจกรรม”ไหว้พระ 11 วัด…รัตนโกสินทร์” ซึ่ง ททท.และ ขสมก.จัดรถเวียนรอบเกาะรัตนโกสินทร์และพื้นที่ใกล้เคียงกรุงเทพมหานคร เดินทางเส้นทางเริ่มจาก วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม – วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ – วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม – วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม – วัดสุทัศนเทพวราราม – วัดราชบูรณ – วัดบวรนิเวศ – วัดสระเกศ – วัดมกุฎกษัตริยาราม – วัดระฆังโฆสิตาราม และวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โดยผู้ใช้บริการสามารถขึ้น-ลง(ฟรี) ได้หน้าวัดทั้ง 11 แห่งนี้ ซึ่งแต่ละวัดมีความสำคัญ คือ เคย&เป็นที่ประทับ สมเด็จพระสังฆราช ในแผ่นดินรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่องค์ที่ 1-องค์ปัจจุบัน(องค์ที่ 20)

หมายเหตุ ในส่วนของวัดระฆังโฆสิตาราม นั้น ต้องเสียค่าบริการเรือข้ามฟากเอง สามารถเดินทางข้ามเรือได้ ณ บริเวณท่าช้าง

#สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมและการเดินทางท่องเที่ยวได้ที่ :
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)
สำนักงานกรุงเทพมหานคร 48/11 ปรีชาคอมเพล๊กซ์ อาคารd2 ถ.รัชดาภิเษก สามเสนนอก ห้วยขวาง กทม. 10310
โทรศัพท์ 0 2276 2720
Fanpage  tatbangkok

ประเพณีตักบาตรดอกไม้เข้าพรรษาและถวายเทียนพระราชทาน (หนึ่งเดียวในโลก)
 วันที่ 7 – 9 กรกฎาคม 2560
วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
“ประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา” หรือ “ตักบาตรดอกไม้” เป็นประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์และยิ่งใหญ่ ที่ได้ชื่อว่าเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลก โดยวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี เป็นประเพณีสำคัญที่อยู่คู่กับวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารจังหวัดสระบุรีมาช้านาน พี่น้องประชาชนชาวพระพุทธบาท และใกล้เคียง จะถือเอาวันเข้าพรรษาของทุกปีเป็นวันตักบาตรดอกไม้ เป็นต้นมา โดยมีพิธีตักบาตรดอกไม้วันละ 2 รอบ คือ รอบเช้า(เวลา 09.00 น.) และ รอบบ่าย (เวลา 15.00 น.) โดยในวันแรกของการจัดงานเป็นพิธีบวงสรวง ดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ในอาณาบริเวณพระพุทธบาท ขบวนพยุหยาตราสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม ขบวนรถบุปผชาติ การแสดงศิลปะพื้นบ้าน วัฒนธรรม และขบวนต่างๆ เมื่อมีพิธีเปิดงานเสร็จแล้วจะเป็นพิธีตักบาตรดอกไม้ โดยดอกไม้ที่ใช้ตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์นั้นจะต้องเป็น “ดอกเข้าพรรษา” หรือ “ดอกหงส์เหิน” ซึ่งหาได้ในแถบจังหวัดสระบุรีเท่านั้น มีลักษณะของดอกเข้าพรรษาจะอ่อนช้อยสวยงาม ยาวประมาณ 10-20 เซนติเมตร และมีสีเหลืองสดใสคล้ายรูปหงส์กำลังเหินบิน ส่วนสีของกลีบประดับมีหลายสี เช่น สีเหลือง สีขาว และสีม่วง จัดรวมกับธูปเทียนเพื่อไปบูชา “รอยพระพุทธบาท” วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร

สำหรับการตักบาตรดอกไม้ (ดอกเข้าพรรษา) พระภิกษุสงฆ์จะได้รับการตักบาตรดอกไม้ด้วยดอกเข้าพรรษาจากพุทธศาสนิกชนแล้ว จะนำดอกไม้ไปสักการะ “รอยพระพุทธบาท” พระเจดีย์จุฬามณี อันเป็นพระเจดีย์ที่บรรจุพระเขี้ยวแก้วจำลอง ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วนำไปสักการะพระเจดีย์มหาธาตุองค์ใหญ่ ซึ่งชาวพุทธถือว่าเป็นพระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อเป็นพุทธบูชา เมื่อพระภิกษุสงฆ์เดินลงจากพระมณฑป พุทธศาสนิกชนก็จะนำเอาน้ำสะอาดมาล้างเท้าพระภิกษุสงฆ์ ซึ่งถือว่าน้ำที่ได้ชำระล้างเท้าให้พระภิกษุสงฆ์ เสมือนหนึ่งได้ชำระบาป-ได้บุญได้กุศล ทำให้จิตใจแจ่มใส เพื่อเป็นการสิริมงคล อีกด้วย

#สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมและการเดินทางท่องเที่ยวได้ที่ :
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  สำนักงานพระนครศรีอยุธยา (รับผิดชอบการตลาดท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสระบุรี)
108/22 หมู่ 4 ถนนศรีสรรเพชญ์ ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทร 035 246076-7 โทรสาร 035 246078  fanpage : TAT Ayutthaya

ประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ อาสาฬหบูชา

วันที่ 8 กรกฎาคม 2560
คลองตลาดลาดชะโด อ.ผักไห่  จ.พระนครศรีอยุธยา

“ประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำที่ลาดชะโด” เป็นงานที่มีเอกลักษณ์หนึ่งเดี่ยวและเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทย ย้อนรำลึกถึงอดีตอันรุ่งเรืองและทรงคุณค่าของชุมชนแห่งนี้ ที่ยังคงงดงามดั่งถ้อยคำที่ว่า…สายน้ำแห่งชีวิต ลิขิตวิถีลาดชะโด  ซึ่งการจัดงานปีนี้ได้กำหนดขึ้นในช่วงเช้าของวันอาสาฬหบูชา ปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560 ภายในงานได้มีกิจกรรมมากมาย ประกอบด้วย ชมขบวนเรือแห่เทียนพรรษาทางน้ำ กว่า 100 ลำที่ตกแต่งสร้างสรรค์อย่างสวยงามโดยชาวบ้านจริงๆ ชมวิถีชีวิตริมสองฝั่งคลอง สัมผัสความเป็นไทย วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ยังคงรักษาไว้ การยกยอ ท้องทุ่งนาที่เขียวขจี การประกวดบ้านสวนริมคลอง การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านลาดชะโด การจัดการแสดงภาพถ่ายวิถีชีวิตชาวลาดชะโด  การจำลองบรรยากาศตลาดน้ำย้อนยุค และชมการแสดงต่าง ๆ  อีกมากมาย

#สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมและการเดินทางท่องเที่ยวได้ที่ :
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  สำนักงานพระนครศรีอยุธยา (รับผิดชอบการตลาดท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสระบุรี)
108/22 หมู่ 4 ถนนศรีสรรเพชญ์ ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทร 035 246076-7 โทรสาร 035 246078
fanpage : TAT Ayutthaya

ประเพณีแห่เทียนพรรษาสุพรรณบุรี
วันที่ 7-10 กรกฎาคม 2560
บริเวณถนนในเขตเทศบาลเมือง และวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

จังหวัดสุพรรณบุรี กำหนดจัดงาน ประเพณีแห่เทียนพรรษาสุพรรณบุรี  เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรม ส่งเสริม พัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา เสริมสร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชนทางด้านวัฒนธรรมประเพณีการนำเอกลักษณ์ที่ โดดเด่นของโบราณสถาน โบราณวัตถุ วิถีชีวิตของชนเผ่าต่างๆ ที่อยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรีตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ที่สำคัญใน 10 อำเภอของจังหวัดสุพรรณบุรี นำเสนอโดยผ่านการแกะสลักเทียนประจำพรรษา เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมความสวยงามของต้นเทียน พร้อมทั้งขบวนแห่อันยิ่งใหญ่ตระการตาของแต่ละอำเภอ จำนวน 10 ขบวนที่ยิ่งใหญ่อลังการ(เช้าวันที่ 9 กรกฎาคม 2560)

สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมและการเดินทางท่องเที่ยวได้ที่ :
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี (รับผิดชอบพื้นที่การตลาดท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี และนครปฐม)
เลขที่ 91 ถนนพระพันวษา ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3552 5864 , 0 3552 5867 , 0 3552 5880
เบอร์โทรสาร : 0 3552 5863   แฟนเพจ : TAT_suphanburi

www.เที่ยวภาคกลาง.com